guideubon

 

งานแสดงนิทรรศการพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ “น้ำโจ้ก”

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-01.jpg

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ และนางมัจฉา เมฆา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวารินชำราบ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคลากร ครู นักศึกษา กศน. และประชาชนอำเภอวารินชำราบ จัดงานแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ “น้ำโจ้ก” เพื่อเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนสาธารณะ “น้ำโจ้ก” เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-02.jpg

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-03.jpg

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-05.jpg

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-04.jpg