guideubon

 

คู่มือทางลัด ทางเลี่ยง งานก่อสร้างทางแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์

ทางลัด-ทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-01.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ได้จัดประชุมหารือทำความเข้าใจ และร่วมหาแนวทางเกี่ยวกับการเตรียมการก่อสร้าง ทางลอดบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง และทางลอดบริเวณสี่แยกวนารมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองอุบลฯ ในอนาคต โดยแขวงการทางฯ จะเริ่มทำการก่อสร้างสี่แยกดังกล่าวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มจากการก่อสร้างจากบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้งเป็นอันดับแรก และต่อเนื่องไปสี่แยกวนารมย์ในเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งทั้งสองสี่แยกนี้ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนาน 3 ปี จึงอาจทำให้การจราจรไม่สะดวกในช่วงการก่อสร้าง

ทางลัด-ทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-02.jpg

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเตรียมการให้พร้อม เพื่อการระบายรถอย่างรัดกุม ตลอดจนการระบายน้ำ ซึ่งอาจเกิดจากน้ำท่วม เนื่องจากน้ำระบายไม่ทันในช่วงฝนตก ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องกังวลใจของประชาชนในตัวเมืองที่มักจะประสบปัญหาดังกล่าวอยู่เป็นประจำในช่วงหน้าฝน อันนำมาซึ่งรถติดทุกครั้งที่ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ทางลัด-ทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-03.jpg

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ กล่าวว่า ตามแผนงานการก่อสร้างจะเริ่มสร้างจากสี่แยกดงอู่ผึ้ง ซึ่งอยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเส้นจากเซ็นทรัลพลาซ่ามาแม็คโครอุบลฯ ตัดกับถนนแจ้งสนิทที่ออกจากตัวเมืองอุบลฯ มุ่งหน้าไป จ.ยโสธร โดยบริเวณดังกล่าวจะมีการวางศิลาฤกษ์ ในช่วงวันที่ 20 เมษายน 2562 นี้ หลังจากนั้นจึงจะเริ่มลงมือก่อสร้างในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และทยอยก่อสร้างบริเวณสี่แยกวนารมย์ในลำดับถัดไป ซึ่งทั้งสองแยกจะใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปี จึงจะแล้วเสร็จ ดังนั้นจึงต้องวางแผนทั้งการก่อสร้างและการระบายการจรจารในห้วงที่มีการก่อสร้างอย่างรัดกุม

ทางลัด-ทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-04.jpg

สำหรับแผนการดำเนินงานก่อสร้าง จะเริ่มจากการเคลียร์เส้นทางเลี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ก่อน จากนั้นจึงจะเริ่มการก่อสร้างในส่วนอุโมงค์ทางลอดที่สี่แยก ซึ่งโครงการจะสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ผู้ทำการก่อสร้างเท่านั้น หากแต่มีองค์ประกอบหลักอื่นๆ ที่สำคัญดังนี้

1. การย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างออกจากพื้นที่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้า

2. การย้ายสายโทรศัพท์ ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การโทรศัพท์

3.การย้ายท่อประปา ซึ่งอยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาค

ทางลัด-ทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-05.jpg

ซึ่งหากสาธารณูปโภคดังกล่าว สามารถเคลื่อนย้ายออกจากเขตพื้นที่บริเวณก่อสร้างโดยเร็ว โอกาสที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนดก็จะมีขึ้นเร็วกว่าที่ตั้งไว้เดิม 3 ปี อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาแขวงการทางฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้ทำการประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปแล้วถึงแนวทางที่จะทำให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วและมีปัญหาน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และหน่วยงานของภาครัฐและทางจังหวัด 

ทางลัด-ทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-06.jpg

ส่วนกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังจากการระบายไม่ทันในช่วงฝนตก เรื่องนี้ได้มีการวางแผนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่อย่างน้อย 5 เครื่อง ติดตั้งไว้บริเวณก่อสร้างเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงทีในช่วงที่มีการก่อสร้างเกิดขึ้น พร้อมหาเส้นทางเบี่ยงน้ำให้ลงสู่ลำน้ำมูล โดยไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ ซึ่งเบื้องต้นได้วางแผนทั้งเรื่องทางเลี่ยงจุดก่อสร้าง ป้ายบอกทาง และทางเบี่ยงน้ำไว้แล้ว

ทางลัด-ทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-07.jpg

ทางลัด-ทางเลี่ยง-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-08.jpg