guideubon

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นศ.พ. ม.อุบลฯ พร้อมสู่วิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก

มอบเสื้อกาวน์-นศพ-อุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ และปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 11 จำนวน 36 คน เตรียมพร้อมศึกษาวิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ มอบและสวมเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา ท่ามกลางความปราบปลื้มยินดีของคณะญาติ ผู้ปกครอง ตลอดจนนักศึกษารุ่นน้อง ที่เข้าร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายแพทย์ประวิ--อ่ำพันธุ์-01.jpg

นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า สำหรับพิธีมอบเสื้อกาวน์ ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงถึงการก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปจะต้องศึกษาชั้นคลินิกในปีที่ 4 – 6 ทุกครั้งที่นักศึกษาสวมเสื้อกาวน์ จะเป็นการเตือนใจนักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะเกิดตามมา เป็นสัญญาณในการบอกให้รู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมการรักษา กำลังจะเป็นแพทย์เต็มตัว จะต้องปฏิบัติตนให้ดีมีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วย เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตนเอง รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงานทุกคน ตลอดระยะเวลา 16 ปี ในการก่อตั้งวิทยาลัยแพทย์ฯ มีบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 7 รุ่น ผลิตแพทย์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มากกว่า 200 คน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริการอีสานตอนล่างได้อย่างเต็มศักยภาพ

สุธารัตน์-สาธุการ-01.jpg

ด้าน นางสาวสุธารัตน์ สาธุการ ว่าที่นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ได้เข้าร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติ พอได้ใส่แล้วรู้สึกว่าตนเองเข้าใกล้ความเป็นหมอมากขึ้น และเป็นเครื่องเตือนใจว่า ต่อไปเราจะได้เป็นคุณหมอจริงๆแล้ว จะได้เป็นความหวังของคนอีกหลายๆคน เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจให้พวกเราสู้และตั้งใจเรียนให้จบเร็วๆ ทั้งนี้ หมอเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติ อาจารย์ทุกท่านจะสอนเสมอว่า คนที่เป็นหมอจะต้องมีจริยธรรมที่สูงกว่าบุคคลทั่วไป และมีจิตใจที่เสียสละ การรักษาของหมอไม่ได้รักษาเพียงแค่ร่างกาย แต่การรักษาของหมอหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนชีวิตของคนไข้ไปทั้งชีวิตเลยก็ได้ วิชาชีพนี้จึงมีความสำคัญ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มาก วันนี้ตนเดินทางมาถึงครึ่งทางของวิชาชีพหมอแล้ว ต้องขอบคุณครอบครัว คณาจารย์ทุกท่าน เพื่อนพี่น้องนักศึกษาทุกคน ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการสวมเสื้อกาวน์ครั้งนี้ ตนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และจะนำความรู้ในวิชาชีพมาดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด พร้อมเป็นบัณฑิตที่ดี เป็นหมอที่ดีของสังคมและชุมชนในอนาคต

วัชรพงษ์-วัชรศักดิ์-เมืองหงษ์-01.jpg

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาแพทย์ฯ คู่แฝด“เล็ก-ใหญ่” นายวัชรพงษ์ - นายวัชรศักดิ์ เมืองหงษ์ “บอนด์” นายวิชยุตม์ วัชรคุปต์ UBU Freshy Boy 2016 และ"บี"นายภาณุพงศ์ ผิวผ่อง นศ.พ.นักกิจกรรม ลูกหลานราชาลำเพลิน ทองมี มาลัย เข้ารับเสื้อกาวน์ในครั้งนี้ด้วย ร่วมเป็นกำลังใจและเฝ้าติดตามความสำเร็จของเหล่านักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 11 อีก 3 ปี ข้างหน้า“ว่าที่หมอ ม.อุบลฯ”

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

มอบเสื้อกาวน์-นศพ-อุบล-07.jpg
นศ.แพทย์ วิชยุตม์ วัชรคุปต์ 

ภาณุพงศ์-ผิวผ่อง-03.jpg
นศ.แพทย์ ภาณุพงศ์ ผิวผ่อง

มอบเสื้อกาวน์-นศพ-อุบล-02.jpg

มอบเสื้อกาวน์-นศพ-อุบล-03.jpg

มอบเสื้อกาวน์-นศพ-อุบล-04.jpg

มอบเสื้อกาวน์-นศพ-อุบล-05.jpg

มอบเสื้อกาวน์-นศพ-อุบล-06.jpg

วิชยุตม์-วัชรคุปต์-01.jpg