guideubon

 

น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง 36 ซม. ท่วมจุดกลับรถใต้สะพานหน้าเซ็นทรัลอุบล

ทางกลับรถใต้สะพาน-เซ็นทรัลอุบล-01.jpg

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สถานการณ์น้ำ จังหวัดอุบลราชธานี วัดระดับน้ำที่สถานี M7 ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย เวลา 12.00 น. วัดได้ 112.36 เมตร (รทก.) สูงกว่าระดับน้ำล้นตลิ่ง 36 เซ็นติเมตร 

ทางกลับรถใต้สะพาน-เซ็นทรัลอุบล-02.jpg

ที่จุดกลับรถใต้สะพานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาอุบลราชธานี มีน้ำท่วมขัง ขณะนี้ปิดการจราจรแล้ว ผู้ที่ต้องการกลับรถ ให้เลยไปใช้จุดกลับรถหน้า ปตท.ทัพไทย

ทางกลับรถใต้สะพาน-เซ็นทรัลอุบล-03.jpg