guideubon

 

สาธุ! ชาวบ้าน 36 ราย บริจาคที่ดินเพื่อตัดถนนสู่ รพ.50พรรษาฯ

บริจาคที่ดิน-รพ50พรรษา-01.jpg

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวความคืบหน้าการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการตัดถนนเส้นใหม่ พร้อมพาคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ไปดูเส้นทางที่จะก่อสร้างถนนตัดใหม่ สายรอบเมือง (ทล.231)

เชิญร่วมทำบุญ ผ้าป่าสามัคคี ตัดถนนเส้นใหม่สู่ รพ.๕๐ พรรษาฯ อุบลฯ

โครงการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ - ถนนสายรอบเมือง ทล.231 นั้น เกิดขึ้นจากถนนทางเข้าโรงพยาบาลเส้นเดิมมีความคับแคบ เนื่องจากเป็นถนน 2 เลน และติดแนวชุมชน ไม่สามารถขยายถนนได้ ทางโรงพยาบาลจึงมองหาเส้นทางใหม่ เพื่อตัดถนนเข้าสู่โรงพยาบาลอีกเส้นทางหนึ่ง โดยทำให้มีความกว้าง สะดวกในการสัญจรรับส่งผู้ป่วย

บริจาคที่ดิน-รพ50พรรษา-02.jpg

เส้นทางก่อสร้างถนนตัดใหม่ที่เหมาะสมที่สุด เริ่มต้นจากหน้าโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ บริเวณบ้านปลาดุก หมู่ที่ 3 ลงไปทางทิศใต้ผ่านบ้านปลาดุกทอง หมู่ที่ 19 ผ่านหน้าวัดป่าเทพกิตติมุณี เชื่อมต่อกับถนนสายรอบเมือง 231 บริเวณบ้านดงแสนสุข ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 2.6 กิโลเมตร

ส่วนหนึ่งของถนนเส้นใหม่ เป็นแนวถนนเส้นเดิมที่มีอยู่แล้ว (กว้าง 6 เมตร) ชุมชนตามแนวถนนเดิมทั้ง 2 ฝั่ง ร่วมบริจาคที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะ ฝั่งละ 3 เมตร ทำให้มีช่องทางจราจรกว้างขึ้น รวมเป็น 12 เมตร และถนนบางส่วนได้ทำการตัดขึ้นมาใหม่ โดยชุมชนบ้านปลาดุก หมู่ที่ 3 และชุมชนบ้านปลาดุกทอง หมู่ที่ 19 บริจาคที่ดินรวมกัน เพื่อทำเป็นถนนสาธารณะเส้นใหม่ กว้าง 20 เมตร ยาว 800 เมตร ซึ่งชาวบ้านที่อุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ขณะนี้มีจำนวน 36 ราย ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสม แก่นสาร
2. นายทรงวุฒิ ทองแสง
3. นางอรศรี สัยเจริญ
4. นายกวี ทรารมย์
5. นางสุพัตรา แก้วทา
6. นายฤทธิไกร แก่นธาตุ
7. นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น
8. นางบุญโจม บุญพันธ์
9. นายชาญชัย แก่นคำ
10. นางสมปอง ดาวัน
11. นางบรรจง รินทอง
12. นางสมัยพร ใจหลัก
13. นายประสบ โสมเกษตรินทร์
14. นายทองอินทร์ อำมะเหียะ
15. นายธำรง ทองวิเศษ
16. นายสมพงษ์ นาควงศ์
17. นางสาวรัชนี แก่นธาตุ
18. นายสังเวียน แก่นธาตุ
19. นายฉลี มูลมั่ง
20. น.ต.ไพรัช สัยเจริญ
21. นางภรณ์จิตร จงกำโชค
22. พันจ่าอากาศเอกวิชาญ จันทร์แจ่มดารา
23. นางรัชนี สังสิทธิ
24. นายถาวร เอมานุเวช
25. นางศศิมาภรณ์ โรเบิร์ตสัน
26. นางประหยัด ชูชื่น
27. นางกรรณิกา แก่นคำ
28. นางสาวปราณี จัยวัฒน์
29, นางชูจิตร นวลรังศรี
30. นางสาววีรีญา สุวรรณกูฎ
31. นางวัชรี อำมะเหียะ
32. นางสมจิตร จัยวัฒน์
33. นางดารารัตน์ อารยะพงศ์
34. นางพูลศรี พรมสะอาด
35. นายเสถียร แก่นธาตุ
36.นางจันทนา แก่นธาตุ

บริจาคที่ดิน-รพ50พรรษา-03.jpg

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กล่าวกับทีมข่าวไกด์อุบลว่า แม้จะมีผู้ใจบุญ บริจาคที่ดินแล้วจำนวน 36 ราย แต่ก็ยังไม่สามารถเริ่มสร้างถนนได้ เนื่องจากยังติดขัดเจ้าของที่ดินตามแนวถนนอยู่อีก 7-8 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจา โดยปัญหาที่พบ เช่น

- เจ้าของที่ดิน มีที่ดินเล็กน้อย หากยอมยกที่ดินให้ จะไม่มีที่อยู่
- เจ้าของที่ดิน ต้องการอุทิศที่ดินให้ แต่ที่ดินติดจำนองธนาคาร ยังไม่มีเงินไปไถ่ถอน
- เจ้าของที่ดินเป็นวัด ยินดีอุทิศที่ดินให้ แต่ที่ดินส่วนนั้นเป็นที่ตั้งเมรุเผาศพ ต้องหางบประมาณมาสร้างเมรุใหม่
- เจ้าของที่ดินต้องการรายได้จากการขายที่ดิน
- ฯลฯ

เพื่อให้โครงการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ ดำเนินต่อไปได้ ทางโรงพยาบาลจึงต้องจัดงาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ขึ้น เพื่อนำเงินที่ได้ไปจัดหาที่ดินแลกเปลี่ยนกับเจ้าของเดิม ซื้อจากเจ้าของเดิม และสร้างเมรุใหม่ให้วัด เป็นต้น โดยช่วงที่ผ่านมา คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท ร่วมบริจาคที่ดินจำนวน 22 ไร่ บ้านนามึน ตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี ใกล้โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ทางโรงพยาบาลนำที่ดินไปขายเพื่อนำเงินเข้าสมทบทุนสร้างถนนเส้นใหม่ นี้ด้วย

ไพบูลย์-จงสุวัฒน์-บริจาคที่ดิน-01.jpg

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างถนนในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562

หรือร่วมบุญสามารถสมทบทุนได้ทาง
บัญชีธนาคารกรุงไทย 
หมายเลขบัญชี 321-0-55489-7 
ชื่อบัญชี ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างถนนโรงพยาบาล ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ผ้าป่าสามัคคี-รพ50พรรษา-06.jpg

และสามารถส่งหลักฐานการโอน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนา นำไปลดหย่อนภาษีได้ทาง FB Fanpage : ผ้าป่าเพื่อโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ลดภาษีได้ 1 เท่า เพราะทางโรงพยาบาลเป็นแค่ตัวกลางช่วยอำนวยความสะดวก ส่งต่อเงินผ้าป่าและข้อมูลให้กับทางวัดครับ)