guideubon

 

กองทัพไทย เข้าช่วยรื้อถอนบ้านไฟไหม้ 3 ครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัย

กองทัพไทย-บ้านไฟไหม้-01.jpg

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน ระดมกำลังทหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลนาส่วง และชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมเครื่องจักรเข้ารื้อถอนบ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด จำนวน 3 หลัง ไร้ที่อยู่อาศัย

ที่บ้านนาส่วง หมูที่ 1 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพล จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเครื่องจักรรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาส่วง และประชาชนในพื้นที่ เข้าทำการรื้อถอนบ้านเรือน รวมทั้งเก็บซากปรักหักพังช่วยเหลือชาวบ้าน ที่บ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมด 3 หลัง รวมทั้งทรัพย์สินมีค่า และสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายด้วย ทำให้ราษฎรทั้ง ต้องไร้ที่อยู่อาศัยต้องไปขออาศัยอยู่ตามบ้านญาติเป็นที่อาศัย และหลับนอนชั่วคราวแทน

หลังจากทำการเก็บรื้อเศษซากบ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายแล้วเสร็จ ทางกำลังทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 จะร่วมกับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.เร่งทำการสร้างบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้มีที่พักอาศัยโดยเร็ว เพราะขณะนี้ต้องไปอาศัยบ้านญาติอยู่ชั่วคราวก่อน บ้านของ นายสำลี สุวรรณ และบ้านนายประสิทธิ์ ตันสุ และ บ้านนายวีระพงษ์ ประเชิญสุข เจ้าของบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ จำนวน 3 หลังคาเรือน

สาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร ทางหน่วยจึงนำเครื่องจักรกลหนัก เร่งช่วยกันรื้อถอนเกรงว่าโครงสร้างบ้านจะได้รับความเสียหายหนัก และเกิดถล่มลงมาอาจเกิดการสูญเสียเพิ่มเติมได้ และมีประชาชนร่วมบริจาคเงิน และเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ส่วนตัวมาให้ เจ้าของบ้านทั้ง 3 หลังคาเรือน โดยทางหน่วยงานและประชาชน จะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านพักอาศัยให้อยู่ใหม่ ซึ่งมีคนเริ่มบริจาคช่วยเหลือมาตลอด ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

กองทัพไทย-บ้านไฟไหม้-02.jpg

กองทัพไทย-บ้านไฟไหม้-03.jpg

กองทัพไทย-บ้านไฟไหม้-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511