guideubon

 

น้ำมูลยังขึ้นอีก ล้นตลิ่งแล้ว 35 ซม.

น้ำมูลขึ้นอีก35ซม-01.jpg

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศกัมพูชา ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้เมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ 112.35 ม.รทก. หรือระดับ 7.35 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.04 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.35 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,510 ลบ.ม./วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ ต่ำกว่าระดับสูงสุด 0.14 เมตร )

เขื่อนปากมูล ความจุระดับเก็บกัก 225.00 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบัน 99.78 ม.รทก. ระบายน้ำ 225.50 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณไหลผ่าน 2,609.95 ลบ.ม./วินาที และที่สถานี KHO แม่น้ำโขง ระดับน้ำวัดได้ 94.35 เมตร ปริมาณการไหลออกมากกว่าปริมาณการไหลเข้า และระดับน้ำของเขื่อนปากมูลสูงกว่าระดับน้ำแม่น้ำโขง 5.43 เมตร