guideubon

 

ข่าวปลอม!! ฉีดวัคซีนฟรีกว่า 35000 โดส แบบไม่ต้องจอง

Fake-news-วัคซีน35000โดส-01.jpg

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ว่า

“ในวันที่ 13ตุลาคม 2564 นี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รับบริการฉีดวัคซีนฟรีกว่า 35000 โดส แบบไม่ต้องจอง สามารถมารับบริการได้ที่ศูนย์ OTOP อุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นข้อเท็จจริง

ในวันพรุ่งนี้ ที่ศูนย์ OTOP จะเปิดให้บริการ เฉพาะนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล เท่านั้น

สำหรับท่านที่ต้องการเข้ารับวัคซีน สามารถเข้ารับบริการได้ในหน่วยบริการตามที่แต่ละอำเภอกำหนด จึงขอแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แต่ที่จุดอื่นยกเว้น OTOP ยังสามารถ Walk in ได้เหมือนเดิมนะคะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีราชธานี
12ตุลาคม2564
เวลา19.30น

walkin-วารินวิชาชาติ-01.jpg

สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ Walk in คือ ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านั้น ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 มีหลายแห่ง เช่น
- อ.วารินชำราบ ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เวลา 08.00-14.00 น.
- อ.ศรีเมืองใหม่ ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
- อ.น้ำยืน ณ โรงพยาบาลน้ำยืน เวลา 07.30-11.30 น.
- อ.เขื่องใน ณ โรงพยาบาลเขื่องใน เวลา 08.00-14.00 น.