guideubon

 

ก้าวที่กล้า เขมราษฎร์ธานี.... ฟังความรู้สึกจากใจคนเขมราฐ

ก้าวที่กล้า-เขมราษฏร์ธานี-01.jpg

ภายหลังจากมีข่าวเรื่อง พ่อเมืองอุบลฯ ให้ถามความเห็นประชาชน เรื่องจังหวัดเขมราษฏร์ธานี ทำให้เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ในโลกโซเชี่ยลมากมาย ซึ่งก็มีทั้งที่ เห็นด้วย และ คัดค้าน ต่อกรณี การยกฐานะอำเภอเขมราฐขึ้นเป็นจังหวัดเขมราษฏร์ธานี โดยให้รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในอำเภอที่เกี่ยวข้อง จํานวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย เขมราฐ ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น และนาตาล

ล่าสุดเพจดัง ฮักนะเขมราฐ.com ซึ่งถือเป็นกระบอกเสียงของชาวเขมราฐ ได้โพสข้อความแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อกรณีดังกล่าวในหัวข้อ ..ก้าวที่กล้า เขมราษฎร์ธานี.. มีข้อความดังนี้

หลังจากจังหวัด ออกหนังสือแจ้ง 6 อำเภอ
ให้ดำเนินการ สำรวจความเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับ ขอยกฐานะ อำเภอเขมราฐ ขึ้นเป็น จังหวัดเขมราษฎร์ธานี. ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่ง ในระเบียบ
ของทางราชการ ที่ต้องจัดทำความคิดเห็น ของคนในจังหวัด และอำเภอ ที่เกี่ยวข้อง
เพราะข้อกฎหมายกำหนดไว้ว่า จังหวัดที่แยกใหม่ ต้องมีอำเภอไม่น้อยกว่า 6 อำเภอ

ทำให้เราได้มีโอกาสได้รับฟัง รับรู้ มุมมอง
ของผู้คนมากมาย ผ่านโลกออนไลน์

ไม่เกินความคาดหมาย ที่คนหลายๆอำเภอจะไม่ต้องการแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานี มาขึ้น กับ จังหวัดเขมราษฎร์ธานี
..
กระบวนการ ขอตั้งจังหวัดเขมราษฎร์ธานี ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามเดือน ข้ามปี
..การแยก อำเภอชานุมาน อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอนาตาล. ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
..การที่ อำเภอเขมราฐ ไม่ยอมเป็น อำเภอหนึ่ง ของจังหวัดอำนาจเจริญ ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกัน

..เหตุผล ที่บอก
อำนาจเจริญ อดีตเป็นเมืองที่ ลูกเจ้าเมืองเขมราฐ เป็นคนไปตั้ง และเป็นเมืองในสังกัด เมืองเขมราษฎร์ธานี มาตลอด
ก่อนที่จะยุบ มาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่ออำนาจเจริญ ยกฐานะเป็นจังหวัด เขมราฐ จึงไม่ยอม เป็นอำเภอในสังกัด นั้น. เป็นเพียงข้ออ้าง..
..
เบื้องลึก เบื้องหลัง คือ มีคณะบุคคลของ เขมราฐ ที่มีแนวคิดจะขอแยกจังหวัด นับต่อจาก ยโสธร
แต่ด้วย สภาวะทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม อำนาจเจริญ จึงได้รับการผลักดัน ให้ยกขึ้นเป็นจังหวัด
..แนวคิด การยกฐานะ ขึ้นเป็นจังหวัด ของเขมราฐ ยังถูกวางอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง อยู่เสมอมา คณะกรรมการสร้างบ้านแปลงเมือง เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งของเขมราฐ ที่เคยมีส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนความคิดต่างๆ ในการพัฒนาเขมราฐ ปัจจุบัน มีการพัฒนาก่อตั้ง กลุ่มต่างๆ ที่มาร่วมมือ สอดประสาน การพัฒนา เขมราฐ อย่างเข้มแข็ง
จนทำให้เขมราฐ เป็น เขมราฐ ในวันนี้
..เขมราฐ สามารถ ขับเคลื่อน ด้วยพลังของประชาชน ภาครัฐ และการเมือง
สามารถสอดประสาน ความคิด ความเห็นต่าง ให้เป็นพลังอย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างลงตัว
พลังของประชาชน สามารถเป็นพลังในการกำหนดทิศทางในการพัฒนา โดยความร่วมมือส่งเสริมอย่างดี จากภาครัฐและการเมือง
..
..หากมองย้อนไปในอดีต อุปหาด(ก่ำ) (บุตรพระวอ) แห่งเมืองอุบลราชธานี เป็นตำแหน่งที่ จะต้องได้รับการแต่งตั้ง ขึ้นเป็นเจ้าเมือง ลำดับต่อไป ยอมสละ ที่จะแยกออกมาตั้ง เมืองเขมราษฎร์ธานี เพื่อลดความขัดแย้ง เนื่องจาก ราชบุตร ราชวงศ์ ลำดับถัดมาล้วน เป็นบุตรหลานพระตา. หาก ลูกหลานพระวอ ขึ้นเป็นเจ้าเมือง ก็อาจมีความขัดแย้งขึ้นได้
ดินแดนที่ตั้ง เมืองเขมราษฎร์ธานี. ก็ เป็นดินแดนรอยต่อระหว่าง เขตเมืองอุบล.กับนครจำปาศักดิ์ มิได้เป็นการแบ่งแยกจากเขตแดนเมืองอุบล
และลูกหลานเมืองเขมราฐเอง ก็ยังมีการแยกย้ายไปสร้างเมืองใหม่อีกหลายเมือง..
...
การที่จะแบ่งแยกจังหวัดเพิ่มเติม ไม่ใช่การแบ่งแยกดินแดน เป็นเพียงการกระจายอำนาจการบริหาร ให้ครอบคลุม ใกล้ชิด ทั่วถึงมากขึ้น
ในวาระโอกาสนี้ เราถือโอกาส ช่วยกันวิเคราะห์ มองอนาคต ทิศทางบ้านเมือง ในอีก 20 ปี 50 ปี หรือ100 ปีข้างหน้า
..ดีกว่ารอ อำนาจรัฐ อำนาจการเมืองมาชี้นำ เพียงอย่างเดียว
..
ทุกความคิดเห็นในโลกออนไลน์ ค่อนข้างเป็นความคิดที่ตรง จากใจ
แม้บางครั้ง เห็นแย้ง เห็นต่าง. แม้บางครั้ง การใช้ถ้อยคำอาจจะกระทบความรู้สึกบ้าง
แต่หากวิเคราะห์พิจารณาแล้ว
..ความจริงใจ เหล่านี้ หายาก มาก ในห้องประชุมที่เป็นพิธีการ
..หลายความคิดเห็น หลายมุมมอง เป็นความคิดเห็น และมุมมองที่ดีมาก
สำคัญที่ว่า เราจะสามารถ รวบรวม นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร
..
..อย่าให้ความเห็นต่าง นำไปสู่ความขัดแย้ง
..เราถูก ผู้ปกครอง และกลุ่มนำการเมือง ชักนำ สร้างความแตกแยก มามากพอแล้ว
..พลังประชาชน อำนาจรัฐ และการเมือง ต้องสอดประสานร่วมกันพัฒนาสังคม อย่างสร้างสรรค์ และสงบสุข
...
ขอบคุณ
คณะทำงาน ที่เสนอ ตั้งจังหวัด
ขอบคุณภาครัฐ ที่ขับเคลื่อน
ขอบคุณชาวเขมราฐ ทุกๆท่าน
ขอบคุณ ทุกความคิดเห็น ทุกโพสต์ ทุกเพจ ทุกคอมเม้นต์
ขอบคุณ โลกออนไลน์ ที่ทำให้เรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
...
เขมราฐ ยังคงจะก้าวไป แม้จะไม่ได้เป็นจังหวัดก็ตาม
..
ฮักนะเขมราฐ
5 ธันวาคม 2561