guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 3,458 ราย เสียชีวิต 5 ราย มีทารกอายุ 4 เดือนด้วย

ทารก-ติดโควิด-01.jpg

วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 3,458 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 49 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 3,409 ราย

ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 168,601 ราย รักษาหายสะสม 139,446 ราย กำลังรักษา 28,953 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 202 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 413 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 33 ราย)

ผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 เมษายน 2565 จำนวน 8 ราย (อ.เมือง 1, เขื่องใน 1,  เดชอุดม 1, วารินชำราบ 1, ศรีเมืองใหม่ 1 ราย) เป็นเพศชาย 4 ราย และหญิง 1 ราย

ผู้เสียชีวิต ลำดับที่ 202/2565 เพศชาย อายุ 4 เดือน อยู่ อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด คลิดก่อนกำหนด (32 สัปดาห์) ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 เดือน (น้ำหนักตัว 700 กรัม) เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ด้วยอาการไอ มีไข้ ไม่มีน้ำมูก ตรวจ เข้ารักษาที่ รพ.พิบูลมังสาหาร วนัที่ 22 เม.ย.65 และวันที่ 25 เม.ย.65  ตรวจ ATK+ ตรวจ PCR ยืนยันพบเชื้อโควิด มีประวัติเสี่ยง ติดเชื้อในพื้นที่ (สัมผัสผู้ป่วยในครอบครัว) มีอาการปอดอักเสบ ได้รับยาต้านไวรัส Favipiravir เสียชีวิตวันที่ 26 เมษายน 2565 รวมเวลารักษาในโรงพยาบาล 4 วัน

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า เริ่มมีเด็กเล็กต่ำกว่า 3 ปี เสียชีวิตจากโควิดมากขึ้น ขอให้ผู้ปกครองป้องกันการติดเชื้อในครอบครัว ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เมื่อจะสัมผัส หรือใกล้ชิดเด็ก หากเด็กมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้รีบตรวจ ATK ทันที หากผลบวก ให้แจ้ง จนท./ รพ.สต./ รพ. เพื่อทำการรักษาโดยเร็ว

วัคซีนไฟเซอร์-เข็มกระตุ้น-กลุ่มเด็ก-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511