guideubon

 

ม.อุบลฯ โชว์กวยจั๊บหมูยอกึ่งสำเร็จรูป ใส่น้ำร้อน 3 นาทีกินได้

ก๋วยจั๊บ-หมูยอ-อุบล-01.jpg

ม.อุบลฯ โชว์ผลงานวิจัย กวยจั๊บหมูยออุบลกึ่งสำเร็จรูป ในงาน Thailand Research Expo 2015 เมื่อวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ได้รับความสนใจอย่างมาก

วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) ขึ้น ภายใต้ภาพรวมหลัก เพื่อเป็นเวทีสำหรับเชื่อมโยงองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยระดับชาติ พร้อมนำเสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้สู่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำงานวิจัยมาใช้ต่อยอด เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นงานวิจัยที่ใกล้ตัวประชาชน รวมถึงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยแบ่งผลงานที่จัดแสดงออกเป็นกลุ่มหลักๆ เป็น 9 ด้าน โดยมีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนักวิจัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ มากกกว่า 200 หน่วยงาน

ก๋วยจั๊บ-หมูยอ-อุบล-03.jpg

 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในกลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยนำเสนอในรูปแบบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีผลงานวิจัยที่นำเสนอหลัก จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. งานวิจัย “ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรา สิงห์ทอง อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ

2. งานวิจัย “การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สปาเกตตีงาเพื่อสู่เชิงพาณิชย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ

ก๋วยจั๊บ-หมูยอ-อุบล-04.jpg

 

ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่ากวยจั๊บอุบล อยู่คู่กับจังหวัดอุบลมานาน ใครมาเยือนจะต้องมาลิ้มชิมรส แต่หากใครจะนำกลับไปทานที่บ้านหรือเป็นของฝาก จะค่อนข้างยุ่งยาก ก็เลยมีแนวคิดที่จะทำกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปขึ้นมา ให้สะดวกต่อการบริโภค  เพียงเติมน้ำร้อนหรือไมรโครเวฟ 3-5 นาที ก็รับประทานได้ งานวิจัยชิ้นนี้เราได้นำเทคโนโลยีการเติมไฮโดรคอลลอยด์มาใช้ปรับปรุงคุณภาพเส้น ทำให้เส้นมีความเหนียวนุ่ม สุกง่าย ภายในบรรจุมาพร้อมหมูยออบแห้ง ผักอบแห้ง และเครื่องปรุงรสมาพร้อมรับประทานได้ทันที

ในอนาคต ทีมวิจัยจะพัฒนาเส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ โดยเราจะปรับปรุงเส้น มีการนำข้าวสีต่างๆ มาผสม ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่า ข้าวสีมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูง หรือผสมแป้งแก่นตะวันที่มีสารอินนูลินสูง ที่ช่วยสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน หรือลดความอ้วน และยังสามารเติมสารต่างๆ ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพได้อีกหลากหลาย

อนึ่ง ผลงานวิจัยกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูป ถือว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีมาช้านาน โดยบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสืบทอดการอนุรักษ์กวยจั๊บอุบลให้ยั่งยืนต่อไป

ก๋วยจั๊บ-หมูยอ-อุบล-05.jpg

 

นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์กวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยไปจำหน่าย เช่น ข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากงา ข้าวเกรียบหมูยอ เป็นต้น ความโดดเด่นและน่าสนใจของบูทนิทรรศการ ซึ่งจำลองเป็นร้านค้า ขายกวยจั๊บ มีให้บริการทั้งชิมและช้อปกลับบ้าน จึงทำให้มีผู้สนใจเข้าแถวยาวรอคิวยาว ตลอดจนสื่อต่างๆ สนใจในผลิตภัณฑ์ กวยจั๊บสำเร็จรูปสูตร ม.อุบลฯ สนใจติดต่อสอบถามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ 045-353500

ก๋วยจั๊บ-หมูยอ-อุบล-06.jpg