guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 34 ราย ในพื้นที่ 33 ราย (97%)

โควิดอุบล-เพิ่ม34-01.jpg

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 34 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 33 ราย แยกเป็น อ.เมือง 10 ราย, อ.สิรินธร 10 ราย, อ.วารินชำราบ 4 ราย, อ.บุณทริก 3 ราย, อ.น้ำยืน 2 ราย, อ.ดอนมดแดง 2 ราย, อ.เขมราฐ และ อ.เขื่องใน พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,931 ราย รักษาหายสะสม 18,579 ราย กำลังรักษา 1,201 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 151 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

ตลัสเตอร์ ต.บุเปือย ม.7 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อ-ลูก ไปรักษาในตึกผู้ป่วยใน รพร.เดชอุดม กลับมาน้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ไปร่วมงานกฐิน (มาตรวจที่ รพ.น้ำยืน) ทีม EOC อ.น้ำยืน กำลังสอบสวนโรคเพิ่ม รวมผู้ป่วย 12 ราย

คลัสเตอร์งานรวมญาติ ต.เขมราฐ (ม.22) อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกลุ่มญาติงานรวมญาติเมื่อ 21 ต.ค.64 (มีญาติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันใน อ.เมือง) วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นกลุ่มญาติ (กักตัว) รวมผู้ป่วย 18 ราย มีนักเรียนเข้าค่าย 3 วันที่ รร.อนุบาลบ้านเหนือ (500 คน) และรวมกลุ่มญาติรับประทานอาหาร 30 คน

คลัสเตอร์ ต.ไร่น้อย ม.3 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ได้ไปวัดบ้านปลาดุกเมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 (มีผู้สัมผัสเชื้อในวัด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว (กักตัว) รวมผู้ป่วย 10 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นพ่อค้าในตลาด (อยู่ระหว่างกักตัว) รวมผู้ป่วย 28 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม34-02.jpg