guideubon

 

เรียงมือร้อยใจให้คนดี 34 ปี รางวัลคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2558

คนดี-ศรีอีสาน-04.jpg

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายชวน ศิรินันท์พร อดีตอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีอีสาน ประจำปี 2558” และโล่เกียรติยศของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดยพันธมิตรเครือข่ายความดีงามภาคอีสาน ซึ่งได้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2524 รวม 34 ปี

คนดี-ศรีอีสาน-05.jpg

สำหรับรางวัลคนดีศรีอีสาน จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมให้บุคคลที่กระทำคุณงามความดี อุทิศตน เสียสละ โดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทน สร้างประโยชน์ต่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ได้มีกำลังใจในการมุ่งมั่นเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ

คนดี-ศรีอีสาน-02.jpg

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีอีสาน ประจำปี 2558” จำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ขุนพลเพลงลูกทุ่งอีสาน ตำนานแห่งศิลปินแห่งชาติยอดอัจฉริยะ
2. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ปลุกฝันฟุตบอลไทยสู่ชัยชนะของสังคม
3. ดร.ทวีชัย จริยะเอี่ยมอุดม จากลูกกรรมการสู่อาณาจักรเพลงลูกทุ่งไทย
4. นายสุรพล ฐานานุศักดิ์ ชีวิตเพื่ออุดมการณ์ เพื่อการศึกษาและผู้ด้อยโอกาส
5. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ อุดมการณ์ลูกอีสาน ชีวิตนี้เพื่อแผ่นดิน
6. นายประชา กิจตรงศิริ สุภาพบุรุษนักสังคมสงเคราะห์หัวใจทองคำ
7. นางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล แม่พระผู้เสียสละเมืองหนองคาย สืบสานวัฒนธรรมสองฝั่งโขง
8. ผศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ นักบริหารการศึกษา ผู้บุกเบิกพัฒนาการกีฬา สานฝัน เยาวชน
9. นายเข็มชาติ สมใจวงศ์ เติมรอยยิ้มให้เด็กด้อยโอกาส จุดประกายอีสานสู่อาเซียน ชูธงต้านคอรัปชั่น
10. นายสุวิชช คูณผล ปราชญ์เมืองอุบล สืบสานงานศิลป์ อีสานแผ่นดินวัฒนธรรม
11. นายอร่าม สมศรีโย จากคคนขายไก่ย่าง สู่เส้นทางนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ
12. นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ นักธุรกิจลูกกตัญญู คนรุ่นใหม่เมืองบั้งไฟ สู่บันไดดาวนักบริหาร
13. นายเทิดแผ่นดินทอง ธารชัย ครูสร้างคน สื่อมวลชนสร้างสังคม
14. นายสมพาน ยาวะโนภาส ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ต้นแบบหมู่บ้านต้านยาเสพติดแบบยั่งยืน
 
คนดี-ศรีอีสาน-03.jpg
 
นอกจากนี้ ยังมีการมองรางวัลเกียรติคุณคนของสังคม ประจำปี 2558 อีกจำนวน  คน ได้แก่
 
1. พลตรี นิรุทธ เกตุสิริ รองแม่ทัพภาคที่ 2
2. นายสมาน มานะกิจ ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
3. พันเอก (พิเศษ) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6
4. นางสาวชนม์นิภา ลำโกน นักธุรกิจ นักสังคมสงเคราะห์จังหวัดเลย
5. นางอนามัย ประเปรียว ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 12 อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
 
คนดี-ศรีอีสาน-01.jpg