guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รณรงค์ใช้ถุงผ้า รับยา รักษาสิ่งแวดล้อม

ใช้ถุงผ้า-รับยากลับบ้าน-01.jpg

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รณรงค์ใช้ถุงผ้า รับยา รักษาสิ่งแวดล้อม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเลิกการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี นำโดยนายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ และขอความร่วมมือผู้มารับบริการในโรงพยาบาล นำถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ มาใช้แทนถุงพลาสติกในการรับยาเพื่อลดภาวะโลกร้อน

ใช้ถุงผ้า-รับยากลับบ้าน-02.jpg

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน เพราะในแต่ละปี มีการใช้ถุงพลาสติกจากการจ่ายยาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก และในหลายๆ ครั้ง ไม่มีการนำมา Re-use ใช้งานใหม่ จึงทำให้เกิดปัญหาขยะย่อยสลายยากที่มาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีการเริ่มประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้า 2-3 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลและดีเดย์กิจกรรมนี้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ

ใช้ถุงผ้า-รับยากลับบ้าน-03.jpg

ในการนี้ คุณกิ่งแก้ว สีสันต์ Regional Manager Northeast Region บริษัท เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้มอบถุงผ้า จำนวน 75 ใบ ให้กับงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้า รับยากลับบ้าน ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว : บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง
ภาพ : อนุสรณ์ แสงแดง

ใช้ถุงผ้า-รับยากลับบ้าน-04.jpg

ใช้ถุงผ้า-รับยากลับบ้าน-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511