guideubon

 

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-ฟรี-เซ็นทรัลอุบล-02.jpg

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้นางลักขณา แย้มพิวัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่เปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายร่วมกับ สปสช.,โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 สถานีกาชาดที่ 7 และเซ็นทรัล อุบล แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป ซึ่งสามารถ Walk-in เข้ารับบริการได้

ในการนี้มีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฉีดวัคซีนด้วย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-ฟรี-เซ็นทรัลอุบล-01.jpg

ไข้หวัดใหญ่ ติดต่อง่าย ป้องกันและลดความเสี่ยงได้ 

เชิญชวนคนไทยทุกคน ตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ฟรี!! ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 นี้ เวลา 11.00-18.00 น. ณ เซ็นทรัลอุบลฯ ชั้น 3 (ข้างร้านตำมั่ว)

เตรียมบัตรประชาชน หรือ เอกสารราชการที่มีเลข 13 หลัก
*เด็กใช้ใบแจ้งเกิดแทนได้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-ฟรี-เซ็นทรัลอุบล-03.jpg

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-ฟรี-เซ็นทรัลอุบล-04.jpg