guideubon

 

ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดทำบุญอุทิศส่วนกุศล น้อมรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่-มออุบล-2561-10.jpg

วันที่ 2 กันยายน 2561 ณ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2561 น้อมรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ผู้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษา จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา พิธีไหว้และขอขมาอาจารย์ใหญ่ และการทำบุญโรงทาน โดยมี นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะญาติอาจารย์ใหญ่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานพิธีจำนวนมาก 

นายแพทย์นิรันดร์-พิทักษ์วัช-01.jpg

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี กล่าวว่า ด้วยพันธกิจหลักของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คือการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่อีสานตอนล่าง ทั้งนี้ การศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่มาโดยตลอด การทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เป็นพิธีกรรมอย่างเดียว แต่เป็นส่วนที่จะเตือนสตินักศึกษาให้รำลึกถึงพระคุณท่าน สิ่งเหล่านี้เป็นพลังกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จได้อย่างภาคภูมิใจ

ธนกฤต-มนิระพงศ์--01.jpg

ด้าน นายธนกฤต มนิระพงศ์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษา กล่าวว่า งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ จัดต่อเนื่องมาทุกปี นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมใจร่วมจัดงานบุญ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณ และขอขมาต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ผู้เสียสละร่างกายเพื่อการศึกษา อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้รู้จักคณะญาติของอาจารย์ใหญ่ ที่เดินทางมาเข้าร่วมงานบุญ โดยปีนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโรงทานมากกว่า 90 โรงทาน

อาจารย์ใหญ่-มออุบล-2561-11.jpg

ในส่วนของบรรยากาศของพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ และพิธีขอขมา เต็มไปด้วยความตราตรึงใจ โดยนักศึกษาและญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายในห้องมหกายวิภาคศาสตร์ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมจุดเทียน กล่าวบทไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตน ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย

อาจารย์ใหญ่-มออุบล-2561-12.jpg

หลังเสร็จพิธี นักศึกษาได้นำญาติเข้าพบและสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ ที่จากไกลมานานกว่า 1-2 ปี ญาติหลายคนนำมาลัยดอกมะลิสด กราบคารวะบนเรือนร่างที่นอนสงบนิ่ง เป็นภาพของความผูกพันที่ตราตรึงใจยิ่ง น้ำตาของความอาลัยและคิดถึงหลายคนต่างไหลซึม นักศึกษาทุคนต่างซาบซึ้งดุจประหนึ่งคือบุคคลคนสำคัญของครอบครัว นักศึกษาทุกคนต่างให้คำมั่นสัญญา ที่จะตั้งใจศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ในทุกส่วนของร่างกายให้ได้มากที่สุด ให้สมกับความตั้งใจของท่าน และพร้อมที่จะความรู้นำวิชาชีพที่เรียนมาช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสังคมต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

อาจารย์ใหญ่-มออุบล-2561-13.jpg

ภายในงาน มีการแจกหนังสือ เรื่องเล่าจาก "อาจารย์ใหญ่" ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความเห็น ความรู้สึก ของนักศึกษาแพทย์ที่มีต่ออาจารย์ใหญ่ จากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับญาติอาจารย์ใหญ่ และจากประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี ความเสียสละ ซึ่งจะเป็นกระบวนการสำคัญของการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของนักศึกษา

อาจารย์ใหญ่-มออุบล-2561-09.jpg