guideubon

 

3 คลัสเตอร์ใหญ่ อ.วารินฯ งานศพ/โรงงาน/ร้านหน้า ม.

3คลัสเตอร์ใหญ่-วาริน-01.jpg

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 178 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 18 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 160 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 92 ราย (ต.ท่าลาด 29/ โรงงาน 28/ นศ.+สถานบันเทิง), อ.ตาลสุม 28 ราย(ต.ตาลสุม), อ.เมืองอุบล 11 (นศ.สถานบันเทิง 5), อ.เดชอุดม 8 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 6 ราย, อ.นาเยีย 5 ราย, อ.สำโรง 5 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 2 ราย, อ.ตระการพืชผล อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16,893 ราย รักษาหายสะสม 15,693 ราย กำลังรักษา 1,074 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 126 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

วันนี้ ที่ อ.วารินชำราบ มี 3 คลัสเตอร์ใหญ่ที่มีการระบาดจำนวนมาก ได้แก่ คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด จำนวน 29 ราย กลุ่ม นศ.เที่ยวสถานบันเทิง 28 ราย และโรงงานเย็บผ้า 28 ราย

3คลัสเตอร์ใหญ่-วาริน-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 28 ราย เป็นพนักงานโรงงาน ผู้ป่วยรวมเป็น 163 ราย พบผู้ป่วยเพิ่ม (ไป-กลับ) ที่ อ.นาเยีย 4 ราย/  อ.สำโรง 7 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 2 ราย

คลัสเตอร์ ต.ตาลสุม อำเภอตาลสุม (วงไพ่-วงไก่ชน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน (ต.ตาลสุม) รวมผู้ป่วย 121 ราย และยังพบผู้ป่วยเพิ่มใน อ.เมือง/อ.เหล่าเสือโก้ก

คลัสเตอร์กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวสถานบันเทิง) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 28 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนเที่ยวและดื่มสุราด้วยกัน รวมผู้ป่วย 66 ราย

3คลัสเตอร์ใหญ่-วาริน-03.jpg

และคลัสเตอร์ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 29 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชนและที่ไปงานศพ รวมผู้ป่วย 105 ราย

3คลัสเตอร์ใหญ่-วาริน-04.jpg