guideubon

 

สรุปแบบก่อสร้างองค์ประธานพุทธมณฑลอุบลราชธานี

พุทธมณฑลอุบลราชธานี-01.jpg

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี พร้อมคณะสงฆ์ และส่วนราชการ

พุทธมณฑลอุบลราชธานี-02.jpg

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ แผนผังรวมรูปแบบองค์ประธานพุทธมณฑล แบบเจดีย์บัวแปดเหลี่ยมสิบยอด สูง 95 เมตร กำหนดวางศิลาฤกษ์องค์ประธานพุทธมณฑล ช่วงเดือนธันวาคม 2561 โดยจะมีการจัดทอดผ้าป่าระดมทุนวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 22 กันยายน 2561 นี้

พุทธมณฑลอุบลราชธานี-03.jpg

สำหรับโครงการสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีนี้ เป็นไปตามที่รัฐบาลและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนโยบายให้จัดตั้งสถานที่ทางพระพุทธศาสนา ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับพุทธมณฑล โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลของจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดสถานที่ก่อสร้าง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านยางน้อย บ้านยางน้อย​ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ กว่า 300 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และประเพณี วัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่พักผ่อนทางร่างกาย ทางใจแก่ประชาชนทั่วไป

พุทธมณฑลอุบลราชธานี-04.jpg