guideubon

 

จับตาคลัสเตอร์ในเมือง เพื่อนมาจากขอนแก่น ติดโควิดแล้ว 3 ราย

ในเมือง-มาจากขอนแก่น-01.jpg

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 53 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 23 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 30 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบล 12 ราย (อบต./เทศบาลในอำเภอ 6), อ.นาจะหลวย 4 ราย (ต.นาจะหลวย), อ.ดอนมดแดง 4 ราย (ครอบครัว), อ.โขงเจียม 6 ราย (บ.นาเมือง 4/), อ.ศรีเมืองใหม่ (รพ.) อ.ตระการพืชผล (รพ.) อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.เดชอุดม พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,571 ราย รักษาหายสะสม 14,044 ราย กำลังรักษา 1,420 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 107 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตระการพืชผล ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง แอดมิตในตึกผู้ป่วย ไม่ทราบประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยและผู้ที่มาเฝ้าไข้ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย เสียชีวิต 2 ราย

ในเมือง-มาจากขอนแก่น-02.jpg

คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 79 ปี ไม่ทราบประวัติเสี่ยง นอนรักษาในตึกผู้ป่วยใน มีไข้ หนาวสั่น วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 35 ราย 

คลัสเตอร์ ต.นาโพธิ์กลาง ม.6 บ้านนาเมือง อ.โขงเจียม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปหลายหมู่่บ้าน สัมผัสเพื่อนในหมู่บ้าน วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 4 ราย รวมผู้ป่วย 8 ราย

คลัสเตอร์รถเร่ขายผลไม้ ต.นาจะหลวย (ม.9 บ้านแก้งเรือง) อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง รับผลไม้จากตลาดวารินเจริญศรี มาขายรถเร่ในอำเภอ วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 23 ราย

ในเมือง-มาจากขอนแก่น-03.jpg

และด้านคลัสเตอร์ ต.ในเมือง (ชุมชนวัดหลวง/บูรพา/วัดเลียบ/วัดใต้) คุณยายชุมชนวัดหลวง ติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 สัมผัสกับครอบครัว ญาติ และคนในชุมชน ล่าสุด วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 3 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น รวมผู้ป่วย 91 ราย เสียชีวิต 2 ราย

ในเมือง-มาจากขอนแก่น-04.jpg

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ วัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ตามนโยบาย Early detection "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ" กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตาม และควบคุมโรคต่อไป ผลการตรวจ ATK จำนวน 285 ราย พบผลลบ 283 ราย และผลบวก 2 ราย

ในเมือง-มาจากขอนแก่น-05.jpg