guideubon

 

สา’สุขอุบลฯ แจงแซนวิชต้องสงสัย สอดไส้หมูหยองปลอม!!!

แซนวิชปลอม-อุบล-01.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงกรณีแซนวิชต้องสงสัย สอดไส้หมูหยองปลอม “มอสดี้ แซนวิช” จัดเป็นอาหารปลอม เผย สถานที่ผลิตตามที่แสดงในฉลาก ปัจจุบันไม่มีการผลิตแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เห็นวางจำหน่าย มีการลักลอบผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต จัดทำฉลากปลอม เพื่อลวงผู้บริโภค ย้ำ ผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวถือเป็นอาหารปลอม ไม่ได้คุณภาพ

แซนวิชปลอม-อุบล-02.jpg

นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ ปรากฏเป็นข่าวแซนวิช ไส้หมูหยองปลอม ยี่ห้อ มอสดี้ แซนวิช M.D. แซนด์วิชหมูหยอง ผู้ผลิต มอสดี้ แซนวิช 156 หมู่ 10 ม.ร่วมใจ ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เลขสารบบ 34-2-00149-2-0001

แซนวิชปลอม-อุบล-03.jpg

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และ อสม. จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม ออกตรวจสอบสถานที่ผลิตตามที่แสดงในฉลาก พบว่า ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านเช่าไม่มีการผลิตอาหารดังกล่าว ดังนั้น ผลิตภัณฑ์อาหาร “มอสดี้ แซนวิช” จึงเป็นอาหารที่มีลักษณะตามมาตรา 27 (4) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องสถานที่ผลิต จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามมาตรา 25 (2) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

แซนวิชปลอม-อุบล-04.jpg

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อสงสัยของชาวบ้านดังที่ปรากฏในข่าวว่า แซนวิชยี่ห้อดังกล่าวสอดไส้สำลีแทนหมูหยองนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งตัวอย่างไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจหาสิ่งปลอมปนประเภทเส้นใย ซึ่งเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยหาก มีการนำสำลีมาใช้ทำไส้หมูหยองจริง ผลตรวจวิเคราะห์จะพบเส้นใยของสำลี

แซนวิชปลอม-อุบล-05.jpg

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ได้ให้ความสำคัญและติดตามดูแลกระบวนการตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ยังคงมีวางจำหน่ายในท้องตลาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีข้อสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาหารในทุกอำเภอ ให้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังร้านค้า ร้านชำ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ หากพบมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอม “มอสดี้ แซนวิช” ให้รวบรวมนำส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยด่วน ส่วนสถานที่ที่ใช้ในการลักลอบผลิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามค้นหา เพื่อพิจารณาลงโทษกับผู้ผลิตตามกฎหมายต่อไปด้วย

และขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ตลอดจน ผู้ประกอบการผลิต และจำหน่าย ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25 (2) ผู้ใดผลิต หรือจำหน่ายซึ่งอาหารปลอม มีบทลงโทษตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษจำคุกหกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีสถานที่ผลิตหมูหยอง รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ สามชัย กรุ๊ป ชมดี ก.เจริญ และร้อยใจอุบลฯ ซึ่งทุกแห่งได้รับอนุญาตผลิตถูกต้อง สถานที่ผลิต ถูกสุขลักษณะและได้รับการตรวจประเมินได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP เป็นประจำทุกปี ที่สำคัญ “เนื้อหมู” ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต มีแหล่งที่มาจากฟาร์ม/โรงฆ่าสัตว์ ที่ได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ดังนั้น ก่อนเลือกซื้อหมูหยองมาบริโภค ขอให้ตรวจสอบฉลากว่าผลิตจากสถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาต และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า หมูหยองอุบลฯทำจากเนื้อหมูแท้ แน่นอน

ทั้งนี้ หากพบเบาะแสการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอมข้างต้น หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หรือ โทร.045-262699 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข่าว/ส่งข่าว