guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 333 ราย แนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียน

กลุ่มนักเรียนเพิ่มขึ้น-โควิด333-01.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 333 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 29 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 304 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 12,113 ราย รักษาหายสะสม 9,275 ราย กำลังรักษา 2,815 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 23 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

กลุ่มนักเรียนเพิ่มขึ้น-โควิด333-02.jpg

จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มนักเรียน - ครอบครัว - ในตลาด - วงพนันในหมู่บ้าน โดยผู้ป่วยรายใหม่มีประวัติการรับวัคซีน ดังนี้

อายุต่ำกว่า 12 ปี 76 ราย (22.82%)
ไม่เคยได้รับวัคซีน 23 ราย (6.91%)
ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 21 ราย (6.31%)
ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 168 ราย (50.45%)
ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 42 ราย (12.61%)
ได้รับวัคซีน 4 เข็ม 3 ราย (0.9%)

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 73 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 121 คน กักตัว 121 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 79 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 156 คน อยู่ระหว่างกักตัว 156 คน

คลัสเตอร์ ต.คันไร่ ม.15 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นชาย มาจาก จ.สมุทรปราการ ไม่กักตัว สัมผัสคนในครอบครัว/ เพื่อน/ เพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย รวมผู้ป่วย 27 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 68 คน อยู่ระหว่างกักตัว 68 คน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อจากการสุ่มตรวจแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (อ.เดชอุดม เป็นพื้นที่ระบาด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 140 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด และครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 467 คน (แม่ค้า) อยู่ระหว่างกักตัว 10 คน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.บัวงาม (ม.5,6,13,14) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 60 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมทำบุญในหมู่บ้าน/ สัมผัสกลุ่มชนไก่/ ครอบครัว/ แม่ค้าในตลาดชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 42 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ มางานบุญ/ กลุ่มชนไก่ และแม่ค้าในตลาดชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 248 คน อยู่ระหว่างกักตัว 91 คน

คลัสเตอร์ ต.ขี้เหล็ก ม.11 อ.น้ำขุ่น (ไปงานศพ อ.น้ำยืน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 15 ปี (นร.) ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผลการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในครอบครัว/ชุมชน เพิ่ม เป็นกลุ่มไปงานศพ บ.ปลาขาว ม.2 ต.ยาง อ.น้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 59 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ในชุมชน ที่ไปงานศพ/ นักเรียนใน รร. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 325 คน อยู่ระหว่างกักตัว 325 คน

คลัสเตอร์ตลาดสันติสุข 2 (บ้านปลาดุก) ต.ไร่น้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้าในตลาด ที่เป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่กักตัว + ไปขายของในตลาด สัมผัสกลุ่มแม่ค้ามีป่วยเพิ่ม/ ผู้สัมผัสในครอบครัว/ ลูกค้าในตลาดติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 225 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด/ ครอบครัว และผู้ไปซื้อของในตลาด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 452 คน อยู่ระหว่างกักตัว 94 คน

คลัสเตอร์งานวันเกิด ต.เกษม อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 17 ปี รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เดินทางมาจาก กทม. ตรวจ ATK ที่ รพ.ตระการฯ ผล Negative วันที่ 23 ม.ค.65 จัดงานวันเกิด มีผู้ร่วมงานเป็นกลุ่มเพื่อน วันที่ 26 ม.ค.65 ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล Positive 27 ม.ค.65 ผล RT-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 27 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมงาน/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 124 คน กักตัวทุกคน

กลุ่มนักเรียนเพิ่มขึ้น-โควิด333-04.jpg

กลุ่มนักเรียนเพิ่มขึ้น-โควิด333-03.jpg