guideubon

 

มอบหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์ ชมรมกำนัน-ผญบ.

ชมรมกำนัน-ผญบ-01.jpg

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ ส.อบจ.อุบลฯ เขต 1 อ.เขมราฐ (รองประธานสภา อบจ.อุบลฯ) , นายนฤชิต ผ่าโผน ส.อบจ.เขต 2 อ.เขมราฐ , นายกฤต สายใจ ส.อบจ.โพธิ์ไทร , นายสมัคร ขันสิงห์ ส.อบจ.นาตาล หรือทีมลุงอี๊ด-สิทธิชัย โควสุรัตน์ พร้อมด้วย พ.อ.พรชัย มาลัยพวง ตัวแทน บจก.ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ นำหน้ากากอนามัย จำนวน 545 กล่อง มอบให้แก่ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 3 อำเภอ ได้แก่ ชมรมกำนัน-ผญบ.อ.เขมราฐ , ชมรมกำนัน-ผญบ.อ.นาตาล และ ชมรมกำนัน-ผญบ. อ.โพธิ์ไทร พร้อมด้วย แอลกอฮอล์ล้างมือแบบบรรจุขวดสเปรย์ มอบให้กับชมรมกำนัน-ผญบ.ทั้ง 3 อำเภอ จำนวน 200 ขวด, 100 ขวด และ 100 ขวด ตามลำดับ

ทั้งนี้ เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 อำเภอ นำไปใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวัง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ จากภาวะการแพร่ระบาดและมีผู้ป่วยและผู้ที่ต้องเฝ้าระวังจำนวนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้

นอกจากนี้ ส.อบจ.อุบลฯ ทั้ง 4 คนในพื้นที่ อ.เขมราฐ ,อ.นาตาล ,อ.โพธิ์ไทร พร้อมทั้งตัวแทนจาก บจก.ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ ยังนำอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งบริจาคโดย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ พร้อมคณะ และน้ำดื่มบรรจุขวดจาก บจก.ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ เข้ามอบให้แก่โรงพยาบาล เขมราฐ ,นาตาล และโพธิ์ไทร เพื่อให้โรงพยาบาลใช้เป็นอุปกรณ์การรักษาและบริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารักษาภายในโรงพยาบาลดังกล่าว และนำไปใช้ยังสถานแรกรับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ ต่อไป

ชมรมกำนัน-ผญบ-02.jpg

ชมรมกำนัน-ผญบ-03.jpg

ชมรมกำนัน-ผญบ-04.jpg