guideubon

 

คลัสเตอร์ ต.ไร่น้อย ระบาดหนัก นอ.ชงขอปิด 3 หมู่บ้าน

คลัสเตอร์ไร่น้อย-01.jpg

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 200 ราย เป็นการติดเชื้อจาก กทม. และต่างจังหวัด 132 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 68 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 47 ราย ( คลัสเตอร์จากงานศพ พื้นที่ ต.ไร่น้อย 32 ราย เรือนจำ 12 ราย ) อ.วารินชำราบ 11 ราย อ.เขื่องใน 6 ราย อ.ทุ่งศรีอุดม 2 ราย  อ.ศรีเมืองใหม่ อ.สว่างวีระวงศ์ พื้นที่ละ 1 ราย

คลัสเตอร์ไร่น้อย-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์จากงานศพและงานวันเกิด พื้นที่ ต.ไร่น้อย นั้น นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15-20 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ บ้านบาก หมู่ที่ 6 บ้านนาเยีย หมู่ที่ 7 และบ้านทุ่งสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชรานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 14 ราย

และจากการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 กลุ่มเสี่ยง  110 ราย พบผลบวก จำนวน 6 ราย ได้ส่งตรวจ PCR พบผลบวก 6 ราย วันที่ 20 สิงหาคม 2564 กลุ่มเสี่ยง 106 ราย พบผลบวก จำนวน 18 ราย ได้ส่งตรวจ PCR อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ

คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอเมืองอุบลราชธานี มีมติเห็นควรเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอปิดหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านบาก หมู่ที่ 6 บ้านนาเยีย หมู่ที่ 7 และบ้านทุ่งสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลไร่น้อย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2564

คลัสเตอร์ไร่น้อย-03.jpg

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุขสันต์  ณ อุบล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวสุจิรา ชายแก้ว ปลัดอำเภอ นายทนงศักดิ์ หลักเขต  สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ อส. อ.เมืองอุบลราชธานี ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนการคัดกรองเชิงรุก โดยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ในพื้นที่ตำบลไร่น้อย จำนวน 3 จุด เป็นผลดังนี้

1. วัดบ้านบาก ประชาชนเข้ารับการตรวจจำนวน 298 ราย พบผล ATK+ จำนวน 18 ราย
2. วัดบ้านทุ่งสำราญ ประชาชนเข้ารับการตรวจจำนวน 189 ราย พบผล ATK+ จำนวน 4 ราย
3. บ้านนาเยีย ประชาชนเข้ารับการตรวจ 204 ราย ส่งตรวจ รพ.50 พรรษา อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ

ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่หรือกลุ่มเสี่ยง ทำการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน แล้ว

คลัสเตอร์ไร่น้อย-04.jpg

คลัสเตอร์ไร่น้อย-05.jpg