guideubon

 

ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเด็ก 3 ขวบ ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

บ้านท้องถิ่นไทย-กองทุนเด็กป่วย-01.jpg

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 88 พรรษา ณ บ้านคำบาก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ให้กับครอบครัวเด็กชายสหรัฐ วงศ์ขันท์ อายุ 3 ปี 10 เดือน เด็กป่วยในกองทุนเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ซึ่งนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารเเพทย์ผู้ดูแลรักษาอาการ ได้วินิจฉัยว่าเป็น"สมองพิการแต่กำเนิดและโรคปอดเรื้อรัง" ไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง ต้องอยู่กับเครื่องหายใจตลอด แพทย์ผู้ดูแล ได้จัดหาเครื่องช่วยหายใจ (Home Vetilator) มูลค่า 600,000 บาท เพื่อยืมไปใช้ที่บ้าน โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ไปมอบให้

บ้านท้องถิ่นไทย-กองทุนเด็กป่วย-02.jpg

นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอบุณฑริก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบุณฑริก โรงพยาบาลบุณฑริก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า โดยท่านนายกไสว วิลา ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 100,000 ในการสร้างบ้านหลังดังกล่าว

และผู้แทนแทนบ้านศรีวนาไล สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนประกอบอาชีพจำนวน 12,000 บาท

ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้มอบเงินช่วยเหลือพร้อมเครื่องใช้ต่างๆ ให้ครอบครัวเด็กชายสหรัฐ วงศ์ขันท์ ด้วย