guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิ์ อุบลฯ ส่งยาถึงบ้าน ตรวจรักษาแล้ว รอรับยาที่บ้าน!!

ส่งยาถึงบ้าน-สรรพสิทธิประสงค์-อุบล-01.jpg

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ไกด์อุบลมีข่าวดีมาบอก.... โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ ไม่ต้องรอรับยาด้วยตนเอง ไม่ต้องต่อแถวกดบัตรคิว เพียงนำใบสั่งยามาติดต่อจัดส่งที่ห้องยา 1 ช่องเบอร์ 11 (ค่าบริการจัดส่ง 100บาท/ครั้ง EMS) แล้วรอรับยาที่บ้านได้เลย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

สำหรับประเภทยาที่ให้บริการจัดส่งถึงบ้าน ได้แก่ ยาเดิมโรคต่อเนื่องเรื้อรัง ผู้ป่วยมียาเหลือที่บ้านอย่างน้อย 5 วัน / ยาใบที่ 2 (เฉพาะแผนกตา) / ยาค้างจ่าย  ส่วนยาที่ไม่จัดส่ง ได้แก่ ยาน้ำ ยาแช่เย็น ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ ยาปฏิชีวนะควบคุม และยาบัญชี จ2

ส่งยาถึงบ้าน-สรรพสิทธิประสงค์-อุบล-02.jpg

ผู้ป่วยหรือญาติ ที่ประสงค์จะให้จัดส่งยาถึงบ้าน ให้นำใบสั่งยามาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการจัดส่งยาทางไปรศณีย์ ห้องจ่ายยา 1 ช่อง 11 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 091-7719574 หรือ 062-2569963 ในวันเวลาราชการเท่านั้น