guideubon

 

อุบลฯ จัดเทศน์แบบโบราณเฉลิมพระเกียรติ พระปิยมหาราช

เทศน์แบบโบราณ-ปิยมหาราช-วัดศรีอุบล-01_resize.jpg

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดศรีอุบลรัตนาราม สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานเทศน์แบบโบราณเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช "ปิยมหาราชานุสรณ์" โดยมีนายสุรพันธ์  ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

การจัดงานเทศน์แบบโบราณครั้งนี้ เป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช และปลุกจิตสำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป

พิธีเทศน์แบบโบราณ เฉลิมพระเกียรติ พระปิยมหาราช วัดศรีอุบลฯ - guideubon -

เทศน์แบบโบราณ-ปิยมหาราช-วัดศรีอุบล-07_resize.jpg

เทศน์แบบโบราณ-ปิยมหาราช-วัดศรีอุบล-12_resize.jpg

เทศน์แบบโบราณ-ปิยมหาราช-วัดศรีอุบล-18_resize.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511