guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 329 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 1,566 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม329-รักษา1566-01.jpg

วันที่ 3 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 329 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 318 ราย แยกเป็น อ.เมือง 155 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 40, อ.วารินชำราบ 39, อ.เหล่าเสือโก้ก 18, อ.เดชอุดม 15, อ.นาเยีย 6, อ.สิรินธร 5, อ.สำโรง 4, อ.ตาลสุม 3, อ.ม่วงสามสิบ 4, อ.บุณฑริก 4,  อ.นาจะหลวย 4, อ.โขงเจียม 3, อ.เขื่องใน 3, อ.เขมราฐ 3, อ.น้ำยืน 3, อ.ตระการพืชผล 2, อ.กุดข้าวปุ้น 2, อ.ดอนมดแดง 2, อ.สว่างฯ 2, อ.โพธิ์ไทร 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 24,462 ราย รักษาหายสะสม 22,703 ราย กำลังรักษา 1,566 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 193 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม329-รักษา1566-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบสอง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 84 ราย รวมผู้ป่วย 619 ราย กระจายอยู่ใน 22 อำเภอ เป็นผู้สัมผัสในร้าน 290 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 329 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1,685 คน (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม) สุ่มตรวจผู้ป่วย 12 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 12 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

โควิดอุบล-เพิ่ม329-รักษา1566-03.jpg

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย รวมผู้ป่วย 35 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย และลูกค้า 34 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 168 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 45 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 39 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 179 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.11 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 12 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 53 คน กักตัวทุกคน

โควิดอุบล-เพิ่ม329-รักษา1566-04.jpg