guideubon

 

สนามบินอุบลฯ ฝึกซ้อมระงับเหตุเพลิงไหม้เครื่องบิน

สนามบินอุบล-ซ้อมไฟไหม้เครื่องบิน-01.jpg

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 21.30 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ฝึกซ้อมระงับเหตุเพลิงไหม้เครื่องบิน โดยจำลองเหตุการณ์เครื่องบินไถลออกนอกหัวทางวิ่ง 23 ในเวลากลางคืน แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงที่บรรจุใหม่ จำนวน 30 คน

ภาพ/ข่าว จาก ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน

สนามบินอุบล-ซ้อมไฟไหม้เครื่องบิน-02.jpg

สนามบินอุบล-ซ้อมไฟไหม้เครื่องบิน-03.jpg

สนามบินอุบล-ซ้อมไฟไหม้เครื่องบิน-04.jpg

สนามบินอุบล-ซ้อมไฟไหม้เครื่องบิน-05.jpg