guideubon

 

อ.เมืองอุบลฯ ออกตรวจสถานประกอบการ เปิดเกิน 3 ทุ่ม จับจริง

หลัง3ทุ่ม-จับจริง-01.jpg

วันดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. เป็นต้นไป นายนคร  ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้สั่งการให้นายณัฐพร ไชยธงรัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.เมืองอุบลราชธานี ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ/ป้องกันจังหวัดอุบลฯ/ศอ.ปส. จ.อบ./ร้อยอส จ.อบ. ที่ 1/เจ้าหน้าที่กอ.รมน. จ. อบ/เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ. 22 /เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุบลฯ ในการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ให้คำแนะนำ แก่ร้านอาหารอาหาร, สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม) เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กรณีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และร้านค้าทั่วไป ให้เปิดดำเนินการได้ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลการปฏิบัติพบการกระทำผิด 1 ร้าน ชุดปฏิบัติการจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา” ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ฯ  กรณีจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เกินเวลา 21.00 น. นำผู้ดูแลร้านส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป      

หลัง3ทุ่ม-จับจริง-02.jpg

หลัง3ทุ่ม-จับจริง-03.jpg

หลัง3ทุ่ม-จับจริง-04.jpg