guideubon

 

สปป.ลาว ของดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ ได้รับเพียงพอแล้ว

สปป-ลาว-งดรับบริจาค-01.jpg

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ได้รับการประสานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่า ขณะนี้เสื้อผ้าและสิ่งของที่ได้รับบริจาคมีจำนวนพอเพียงต่อความต้องการแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งของดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สปป.ลาว จึงของดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนการบริจาคอื่นๆ ยังคงรับความช่วยเหลือต่อไป

นายสมพาศ นิลพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยอดบริจาคในบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่บัญชี 067-0-12886-4 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 มีจำนวน 34,472,208.59 บาท โดยผู้ที่ประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือ ยังสามารถนำเงินเข้าบัญชีดังกล่าว หรือบริจาคได้ ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์