guideubon

 

จ.อุบลฯ ระดมศิลปิน ครูเพลง ร่วมแต่งเพลงมาร์ชประจำจังหวัด

เพลงมาร์ชจังหวัดอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ระดมนักประพันธ์เพลงและศิลปินชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ แต่งเพลงมารช์ประจำจังหวัดและเพลงอื่นๆ เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของประชาชนชาวอุบลฯ

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวคิดที่จะจัดทำเพลงมารช์จังหวัดอุบลราชธานีและเพลงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีบทเพลงมารช์และเพลงอื่นๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีแนวคิดที่จะให้ชาวจังหวัดุบลราชธานีเข้ามีส่วนร่วมให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะให้นักประพันธ์เนื้อร้อง ทำนองและมีศิลปินนักร้องที่เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ หมอลำ ป.ฉลาดน้อย บานเย็น รากแก่น ต่าย อรทัยได้ร่วมขับร้องเพลง

เพลงมาร์ชจังหวัดอุบล-02.jpgในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เชิญนักประพันธ์เพลง ผู้เรียบเรียงเพลงและศิลปินนักร้องที่เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ นายณรงค์ พงษ์ภาค หรือนพดล ดวงพร ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม เฉลิมพล มาลาคำ รวมทั้งผู้แทนครูสลา คุณวุฒิ อาจารย์บัณฑิต สังข์ทองและตัวแทนวงดุริยางคศิลป์ของมณฑลทหารบกที่ 22 เข้าร่วมหารือ

ทั้งนี้ ที่ประชุมของนักแต่งเนื้อร้องและทำนอง ต่างยินดีที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำเพลงมารช์และเพลงอื่นๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะร่วมแต่งเพลงและทำเดโมเพลงส่งให้คณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกเพลง โดยกำหนดวันประชุมครั้งต่อไปวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สามารถปรับแต่งเนื้อหาเพลงได้ รวมทั้งประชาชนที่มีความสามารถด้านการแต่งเนื้อเพลง สามารถส่งบทเพลงเข้าร่วมเพื่อจัดทำเพลงมารช์และเพลงอื่นๆ เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ปชส.อุบลราชธานี

เพลงมาร์ชจังหวัดอุบล-03.jpg