guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ คว้าชัยทักษะวิชาชีพระดับชาติ คะแนนรวมเป็นที่ 3 ของประเทศ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ-01.jpg

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562" ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมด จำนวน21 รายการ นั้น

แข่งขันทักษะวิชาชีพ-02.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดลำดับรางวัลจากการแข่งขันในแต่ละรายการไว้ทั้งหมด 6 ลำดับ ที่อาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1- 4 และรางวัลชมเชย ผลการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลได้ทั้งสิ้นจำนวน 13 รายการ ได้แก่

แข่งขันทักษะวิชาชีพ-03.jpg

รางวัลชนะเลิศ 2 รายการ คือ ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. และทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา ระดับ ปวส. 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 รายการ ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. และการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.)

แข่งขันทักษะวิชาชีพ-04.jpg

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช และการแข่งขันทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ หัวข้อ "การออกแบบเมนูอาหารไทยตั้งโต๊ะ" ระดับ ปวช."

และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รายการ ได้แก่ เหรียญเงินทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. รางวัลชมเชยอันดับ 3 ทักษะEnglish Public Speaking และทักษะ English Demonstration รวมทั้งสิ้น 13 รายการจาก 21 ทักษะเข้าร่วมการแข่งขัน

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันในครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สร้างผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจสมกับความมุมานะพยายามของครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพตนเองสู่การแข่งขันในระดับชาติ จนได้รับการจัดอันดับในการแข่งขันในครั้งนี้มีผลคะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับ 3 ของประเทศ รองจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตามลำดับ

จากผลคะแนนรวมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันแต่ละประเภท สมกับเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ APACC ในระดับเหรียญทอง ในปี 2562 จึงนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันซึ่งจะต้องยึดมั่นรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่การพัฒนาจัดการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยิ่ง ดังเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “วิทยาลัยหัวใจวิชาชีพ”

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511