guideubon

 

โควิดอุบล เพิ่ม 32 ราย ตรวจ ATK ผู้ค้าที่ศาลากลางหลังเก่า 341 ราย ลบทั้งหมด

งานแสดงสินค้า-ลบทั้งหมด-01.jpg

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 32 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 6 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 26 ราย แยกเป็น อ.เมือง 7 ราย, อ.น้ำยืน 5 ราย, อ.วารินชำราบ 4 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.นาจะหลวย 3 ราย, อ.ตระการพืชผล 3 ราย และ อ.สว่างวีระวงศ์ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,600 ราย รักษาหายสะสม 21,572 ราย กำลังรักษา 851 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 177 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

วันนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราซธานี ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ จุดตรวจศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ตรวจคัดกรองโรคโควิด- 19 เบื้องตัน ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ผลการตรวจ จำนวน 341 ราย มีผลเป็นลบทั้งหมด

งานแสดงสินค้า-ลบทั้งหมด-02.jpg

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 100 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 49 ราย ผู้ปกครอง 51 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ร้านอาหาร Diary beach by ของขวัญ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 23 ปี ลูกค้าในร้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง และตรวจพบเชื้อในพนักงานในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นพนักงานร้าน/นักดนตรี/ลูกค้า และครอบบครัว 

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 155 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

ท่าโพธิ์ศรี-01.jpg

คลัสเตอร์ ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2534 มีจำนวน 4 ราย เป็นผู้เดินทางมาจาก จ.ระยอง (ผู้ป่วยหญิง อายุ 5,12 13 ปี, ชาย อายุ 63 ปี) ไม่แยกกักตัว สัมผัสญาติ/เพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 8 ราย

งานแสดงสินค้า-ลบทั้งหมด-03.jpg