guideubon

 

คาราวานหอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า

หอการค้า-พาชมสวน-ชวนกินช้าวป่า-01.jpg

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานจัดกิจกรรม คาราวานหอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า) และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดงาน กิจกรรม “คาราวานหอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า” มีผู้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน ร่วมงาน โดยมี นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

หอการค้า-พาชมสวน-ชวนกินช้าวป่า-02.jpg

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณสามเหลี่ยมมรกต ซึ่งเป็นรอยต่อ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว กัมพูชา แห่งเดียวของประเทศไทย ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต รวมถึงการเกษตรและการทำสวนผลไม้ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้า-พาชมสวน-ชวนกินช้าวป่า-03.jpg

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน “คาราวานหอการค้า พาชมสวน ชวนกินข้าวป่า” ขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมมรกต อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย พื้นที่เพาะปลูกผลไม้ที่มีชื่อเสียง บริเวณภูเขาไฟ ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และเป็นยกระดับ การจำหน่ายผลไม้ ในรูปการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัว

หอการค้า-พาชมสวน-ชวนกินช้าวป่า-04.jpg

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดงานในรูปแบบคาราวาน ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น กราบนมัสการรอยพระพุทธบาทที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ประทับรอยพระพุทธบาทขนาดเท่าองค์จริง ณ วัดภูพลานสูง อำเภอนาจะหลวย รับประทานอาหารกลางวัน ริมน้ำตกห้วยหลวง ณ อุทธยานแห่งชาติภูจองนายอย เที่ยวชมสวนผลไม้ ร่วมเล่นเกมส์ และ ทานบุพเฟ่ต์ผลไม้ทุเรียนจุใจแบบไม่อั้น พร้อมชมความงามและความน่าอัศจรรย์ของ วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม

หอการค้า-พาชมสวน-ชวนกินช้าวป่า-05.jpg

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ต้องขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานไม่ว่าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทุกหน่วยงาน สื่อมวลชนทุกท่าน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) กรุงศรีออโต้ บริษัทพัฒนาอาเขต จำกัด บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด (คูโบต้าเจริญชัย) บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด (เชฟโรเลตเจริญชัย) บริษัท อีซูซุ ตังปัก อุบลราชธานี บริษัท โตโยต้าโชคดี อำเภอเดชอุดม บริษัท เอไอเอส จำกัด บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด