guideubon

 

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จ.อุบลฯ ทะลุเป้า!! 3 ล้านดอก

จิตอาสา-ดอกไม้จันทน์-อุบล-01.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบดอกไม้จันทน์ จากนางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200,000 ดอก และนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน จำนวน 1,199 ดอก บริษัท อุบลสแควร์ จำนวน 1,172 ดอก และห้าง ยงสงวน จำนวน 1,000 ดอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 203,371 ดอก

จิตอาสา-ดอกไม้จันทน์-อุบล-04.jpg

ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และบริษัท ห้างร้าน พร้อมด้วยจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อมอบให้จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์

จิตอาสา-ดอกไม้จันทน์-อุบล-02.jpg

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” และกำหนดเป้าหมายประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,900,000 ดอก ปัจจุบันดอกไม้จันทน์จากการประดิษฐ์ จิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ และประชาชน เกินเป้าหมาย และส่งมอบให้กับจังหวัดแล้ว ประมาณ 3,003,000 ดอก