guideubon

 

จ.อุบลฯ เตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอานม้า ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร

ช่องอานม้า-พระวิหาร-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานฯ เตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอานม้า ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรทางการค้า รองรับการก้าวสู่อาเซียน

วันที่ 18 ต.ค.2557 ที่ห้องประชุมจินดารัตน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานที่รับผิดชอบสาธารณูปโภคและระบบขนส่งเตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และท้องถิ่น ร่วมประชุมเพื่อจะได้กำหนดรายละเอียด การวางระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการจัดการระบบการคมนาคมขนส่ง Logistic การสำรวจเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงด่านชายแดนช่องอานม้า การขยายพื้นผิวถนน ทางเชื่อม ทางต่อ ทางตัด เพื่อรองรับการคมนาคมที่จะเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์ ในการเตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนช่องอานม้า ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรทางการค้าและก้าวเข้าสู่อาเซียน ต่อไป

จักรกฤษณ์ มาลาสาย/ข่าว
ทองปัก ทวีสุข/ภาพ

ช่องอานม้า-พระวิหาร-อุบล-02.jpg

ช่องอานม้า-พระวิหาร-อุบล-03.jpg