guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 315 ราย มีผู้ป่วยนอกคลัสเตอร์ 251 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม315-คลัสเตอร์3อำเภอ-01.jpg

วันที่ 4 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 315 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 13 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 302 ราย แยกเป็น อ.เมือง 132 ราย, อ.วารินชำราบ 41, อ.ม่วงสามสิบ 28, อ.พิบูลมังสาหาร 18,  อ.เดซอุดม 11, อ.น้ำยืน 10, อ.บุณฑริก 10, อ.โขงเจียม 8, อ.ตระการพืชผล 7, อ.เขื่องใน 6, อ.สิรินธร 5, อ.สว่างวีระวงศ์ 4, อ.นาจะหลวย 4, อ.กุดข้าวปุ้น 3, อ.เหล่าเสือโก้ก 3, อ.น้ำขุ่น 3, อ.ตาลสุม 3, อ.ดอนมดแดง 2, อ.นาเยีย 2, อ.ศรีเมืองใหม่ 1, อ.ทุ่งศรีอุดม 1 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม315-คลัสเตอร์3อำเภอ-02.jpg

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 24,777 ราย รักษาหายสะสม 22,717 ราย กำลังรักษา 1,867 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 193 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 0 ราย

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบสอง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 48 ราย รวมผู้ป่วย 677 ราย กระจายอยู่ใน 22 อำเภอ เป็นผู้สัมผัสในร้าน 303 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 374 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2,029 คน (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม) สุ่มตรวจผู้ป่วย 12 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 12 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 45 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย และลูกค้า 44 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 226 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 50 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 44 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 179 คน กักตัวทุกคน สุ่มตรวจผู้ป่วย 3 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 3 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.11 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 13 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 54 คน กักตัวทุกคน

โควิดอุบล-เพิ่ม315-คลัสเตอร์3อำเภอ-03.jpg

โควิดอุบล-เพิ่ม315-คลัสเตอร์3อำเภอ-04.jpg