guideubon

 

นศ.แลกเปลี่ยน ม.อุบลฯ โชว์วัฒนธรรมไทย..ชื่นมื่นสงกรานต์ถิ่นมังกร

นักศึกษาแลกเปลียน-ม-อุบล-01.jpg

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ 7 ราย เดินทางร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิต ณ  广西民族师范学院  มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for Nationalities) มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 5 เดือน ระหว่างมีนาคม - กรกฎาคม 2561

นักศึกษาแลกเปลียน-ม-อุบล-02.jpg

นางสาวน้ำเพ็ชร สายกระจ่าง นักศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปีที่ 3  คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ 1 ใน 7 นักศึกษาแลกเปลี่ยน กล่าวว่า ตนและเพื่อนรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของเราทุกคนในการเดินทาง ตนรู้สึกตื่นเต้นสำหรับประสบการณ์จริงที่ได้สัมผัสที่มากกว่าในตำราเรียน โดยหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ มีโครงการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ไปเรียนในต่างประเทศ ตามวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ตนเองได้เลือกเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเทศ  ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรกัมพูชา

นักศึกษาแลกเปลียน-ม-อุบล-03.jpg

ทั้งนี้ ตนได้เลือกเรียนวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน จึงได้เดินทางมาที่ประเทศจีน หลังจากที่เดินทางมาถึง พบว่าประเทศจีนมีความแตกต่างจากบ้านเราในหลายเรื่อง ช่วงแรกก็ปรับตัวลำบากทีเดียว อย่างไรก็ตามแม้เราจะอยู่ห่างไกลถึงจีนแผ่นดินใหญ่ แต่เรายังโชคดีที่มีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน ที่จีนมีการจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ โดยเทศบาลฉงโจ่ว จัดขึ้น เป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวไต หรือ ไท มีการแสดงของชาวจ้วงหรือโชว์ชุดของชนกลุ่มน้อย และ การร้องเพลง เต้นรำ และเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนนักศึกษาไทยได้นำชุดการแสดงเอกลักษณ์ไทยร่วมโชว์บนเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาไทยได้สวมชุดไทยเข้าร่วมงาน ซึ่งรับความสนใจจากคนจีนเป็นอย่างมากเพราะต่างชื่นชอบการแต่งกายและแสดงของไทย ที่มีเสน่ห์ของอ่อนช้อย งดงามยิ่ง

นักศึกษาแลกเปลียน-ม-อุบล-04.jpg

ในส่วนของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปีที่ 3 ม.อุบลฯ ที่เดินทางไปในปีนี้ มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย  นางสาวกาญจนา บุญเนตร (แอ๋ว) นาสาวปรารถนา นาเจริญ (กี้) นางสาวธัญชนก ประสีระเตสัง (ไอซ์) นางสาวมลวดี บุญจวบ (ลอง) นางสาวมิตราภรณ์ สิทธิเดช (แอม) นางสาวมัทนา สมสุพรรณ (มาย) และนางสาวน้ำเพ็ชร สายกระจ่าง (ดริ้งก์ดิว)  ซึ่งตนและเพื่อนได้ลงเรียนที่จีน ทั้งหมด 4 วิชา คือ สังคมจีน ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว และการสนทนาภาษาจีน  อาจารย์ที่จีนบอกว่า มีนักศึกษาจีนสนใจเรียนภาษาไทยจำนวนมาก เราจึงได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนภาษากับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทย ซึ่งถือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจยิ่ง  “ดริ้งก์ดิว” น้ำเพ็ชร สายกระจ่าง นศ.ม.อุบลฯกล่าว

นักศึกษาแลกเปลียน-ม-อุบล-05.jpg

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนนักศึกษา สิ่งที่ได้นอกจากการศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยสู่ประเทศจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว