guideubon

 

สภาอุตสาหกรรมอุบลฯ เดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรม เล็ง 3 พื้นที่

นิคมอุตสาหกรรม-อุบล-01.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาฯ ได้ประชุมสามัญประจำปี 2560 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ที่โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2560 โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีทิศทางในการเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีการกำหนดจุดเบื้องต้นไว้ 3 จุด ที่ควรมีการจัดตั้งคือ อ.สิรินธร , เขมราฐ-นาตาล และ อ.น้ำยืน เนื่องจากในอนาคตเป็นจุดรอยต่อที่สำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่คาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

นิคมอุตสาหกรรม-อุบล-02.jpg

ขณะเดียวกัน ภายในปีนี้ ยังมีการเตรียมจับคู่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี กับกลุ่มนักธุรกิจในประเทศในแถบใกล้เคียงเช่น จีน , ลาว , เวียดนาม โดยกำหนดเมืองที่จะทำการจับคู่มิตรในเมืองที่มีโอกาสทางธุรกิจมากที่สุด เช่น สปป.ลาว ได้แก่ แขวงจำปาสัก , จีนที่ กว่างโจว หรือ เซินเจิ้น และเวียดนาม จะกำหนดให้ชัดเจนอีกครั้ง

ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ายได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ในฐานะเป็นเมืองคู่มิตร เพื่อเจริญความสัมพันธ์นำไปสู่การแลกเปลี่ยนสินค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายว่า การจับเมืองคู่มิตรที่จะมีขึ้น จะต้องนำไปสู่การค้าการลงทุนที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่เดินทางไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเท่านั้น