guideubon

 

คอนเสิร์ต “คาราบาว 3 ช่า มันส์ยกใหญ่” หาทุนสร้างสามล้อโยกเพื่อคนพิการ

คาราบาว-สุนีย์แกรนด์-อุบล-03.jpg

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายกิจจา เตชะศิริธนะกุล นายกสโมสรโรตารี่มูล ริเวอร์ นายชาตรี ตั้งมิตรประชา กรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมฮับ จำกัด และนายเกียรติภูมิ ผลัดภัยพาล ผู้จัดการเขตอีสานใต้บริษัทสิงห์คอร์เปอร์เรชั่น ร่วมกันแถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ตการกุศล “คาราบาว 3 ช่า มันส์ยกใหญ่” ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 นี้ ณ ลานกิจกรรม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

คาราบาว-สุนีย์แกรนด์-อุบล-04.jpg

สำหรับการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “คาราบาว 3 ช่า มันส์ยกใหญ่” ในครั้งนี้ สโมสรโรตารี่มูลริเวอร์ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อหารายได้ในการจัดสร้างรถสามล้อโยกให้คนพิการในจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หรือสถาบันการอาชีวะที่มีความพร้อม จะให้นักศึกษาในสังกัดเป็นผู้จัดสร้าง ถือเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการเรียนและการช่วยเหลือสังคมแก่นักศึกษาอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังเป็นทุนในการจัดสร้างและติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ประชาชนและนักเรียนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด รวมทั้งจัดซื้อหนังสือประจำห้องสมุดให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนในพื้นที่ด้วย

คาราบาว-สุนีย์แกรนด์-อุบล-01.jpg

สำหรับคอนเสิร์ตการกุศล “คาราบาว 3 ช่า มันส์ยกใหญ่” มีขึ้นในวันที่ 30 พ.ค.2559 ณ ลานกิจกรรมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 24.00 น. ราคาบัตรเข้าชม 100 , 300 , และ 500 บาท ผู้สนใจติดต่อซื้อบัตรได้ที่ โฮมฮับทุกสาขา โทรศัพท์หมายเลข 084-9823999 หรือ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ โทร. 045-352949