guideubon

 

พยอม ศรีหงษา ฮีโร่ตะกร้อหญิง คนอุบล เหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์

ตะกร้อหญิง-คนอุบล-01.jpg

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับพี่น้องชาวอุบล และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ยกย่องพยอม ศรีหงษา ลูกหม้อ ตะกร้อหญิง รร.กีฬาอุบลฯ รับใช้ชาติมากว่า 15 ปี สู้ศึก กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 4 ครั้ง 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน , กีฬาซีเกมส์ 6 ครั้ง 9 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง  ให้เป็น HERO หญิงของ คนอุบลฯ และจัดงานเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ตะกร้อหญิง-คนอุบล-02.jpg

โดยการจัดงานเชิดชูเกียรติ เริ่มขบวนจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ใน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ที่ พยอม ศรีหงษา ได้ร่วมสมทบทุนสร้าง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 และเคลื่อนขบวนแห่รอบเมือง จบที่ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับโดย นายเสริมไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และพลตรีนิรุทธ เกตุศิริ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 22 ในฐานะ นายกสมาคม ผู้ปกครองครูศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

จากการเปิดเผยของ นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยวว่า ชนิดกีฬาตะกร้อหญิงเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยสมัยนั้นตนยังเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และสามารถผลิตนักกีฬาตะกร้อไปเป็นทรัพยากรทางการกีฬาของชาติมาจนถึงปัจจุบันมากมาย เช่น นางสาววิภารัตน์ เรื่องรัตน์ , นางสาวกาญจนา ยัญญะจันทร์ , นางสาววารี นันทสิงห์ , นางสาวนิตินัดดา แก้วคำไสย์ , นางสาวนฤมล สารการ,นางสาวอรนุช คำโต , นางสาวโชติกา บุญทอง , นางสาวอรทัย บัวศรี , นางสาวมุฑิตา ชานัย, นางสาวพยอม ศรีหงษา , นางสาวเฟื่องฟ้า ประภัศรางค์ , นางสาวธิดารัตน์ โสดา และนางสาวสมฤดี ปรือปรัก (เตรียมเอเชี่ยนบีชเกมส์) โดยนักกีฬาทั้งหมดถือเป็นผลสมฤทธิ์ทางการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนและจะยังคงเดินหน้าผลิตนักกีฬาป้อนเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตต่อไป