guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ ณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนป้องกัน-พิษสุนับบ้า-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข ประจำปี2561 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และสัตว์เลี้ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนได้นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ในเวลา 09.00 – 12.00 น. ตามวันและสถานที่ ดังต่อไปนี้

20 มีนาคม 2561 วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)

21 มีนาคม 2561 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

22 มีนาคม 2561 วัดศรีอุบลรัตนาราม

23 มีนาคม 2561 วัดศรีแสงทอง

27 มีนาคม 2561 วัดสุทัศนาราม

28 มีนาคม 2561 วัดบูรพาราม

29 มีนาคม 2561 วัดบ้านนาควาย

30 มีนาคม 2561 วัดมหาวนาราม

3 เมษายน 2561 วัดสว่างอารมณ์

4 เมษายน 2561 วัดแจ้ง

5 เมษายน 2561 วัดทุ่งศรีเมือง

10 เมษายน 2561 วัดศรีประดู่

11 เมษายน 2561 วัดสารพัฒนึก 

สำหรับเวลา 13.00 – 16.00 น. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ งานสัตวแพทย์ ตึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 045-246060-3 ต่อ 180