guideubon

 

ข้อเท็จจริง สิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้บริจาคโลหิต

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้ ได้มีการแชร์ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิตในสื่อ social media ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

สิทธิการรักษาพยาบาล-ผู้บริจาคโลหิต-01.jpg