guideubon

 

มูลนิธิสว่างบูชาธรรม รับมอบเครื่องตัดถ่าง ไว้ประจำจุดกู้ภัย ม.อุบล

เครื่องตัดถ่าง-สว่างบูชาธรรม-อุบล-01.jpg

วันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่โรงเเรมสุนีย์เเกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเครื่องตัดถ่าง ให้กับมูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน อุบลราชธานี โดยมีนายวินัย เหลืองรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน นายโชคชัย จิตปรีดา ประธานหน่วยกู้ภัย มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน คณะกรรมการมูลนิธิเเละตัวเเทนอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน เข้าร่วมพิธีรับมอบ

เครื่องตัดถ่าง-สว่างบูชาธรรม-อุบล-02.jpg

นายวินัย เหลืองรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน เปิดเผยว่า จากปัจจุบัน การขนส่งเเละการคมนาคมทางบก นับวันจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น มีการเเข่งขันกับเวลา หลายครั้ง เกิดอุบัติเหตุที่รุนเเรง บางรายเสียชีวิตคาที่ เพราะขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือที่รวดเร็วเเละทันสมัย

เครื่องตัดถ่าง-สว่างบูชาธรรม-อุบล-03.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน อุบลราชธานี เป็นองค์กรการกุศลที่ทำหน้าที่สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ มีพื้นที่รับผิดชอบเขตอุบลราชธานีตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างมาก บางครั้งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพร้อมกัน การเกิดเหตุบางครั้งจะมีผู้ติดอยู่ในซากรถ บางรายช่วยชีวิตได้ บางรายช่วยชีวิตไม่ได้  ศูนย์กู้ภัยย่อย สว่างบูชาธรรม จุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมูลนิธิสว่างบูชาธรรมอุบลราชธานี มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือตัดถ่าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม

เครื่องตัดถ่าง-สว่างบูชาธรรม-อุบล-04.jpg

ทางสมาคมขนส่งภาคอีสาน เเละชมรมผู้ประกอบการรถบรรทุกจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนาย พีระพล บุญชินวงศ ประธานสมาคม จึงมีมติเห็นชอบมอบเครื่องตัดถ่างให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุต่อไป

ข้อมูลข่าวจาก นาย ศุภชัย นามแก้ว
หัวหน้าสื่อสารมวลชนสว่างบูชาธรรม 093-5419599

เครื่องตัดถ่าง-สว่างบูชาธรรม-อุบล-06.jpg

เครื่องตัดถ่าง-สว่างบูชาธรรม-อุบล-07.jpg

เครื่องตัดถ่าง-สว่างบูชาธรรม-อุบล-05.jpg