guideubon

 

นศ. ต่อแถวยาวเหยียดกว่า 300 คน บริจาคโลหิตถวายแด่แม่ของแผ่นดิน

บริจาคโลหิต-วันแม่-01.jpg

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 25 ปี ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา/นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ร่วมบริจาคต่อแถวยาวกว่า 300 คน 

บริจาคโลหิต-วันแม่-02.jpg

ด้าน คุณวรัญญา สุรินทร์ศิริรัฐ พยาบาลประจำ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีของเยาวชน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์ โดยจะนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งสภากาชาดไทยจะเลือดหมุนเวียนทั้งประเทศ ปัจจุบันสถานพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ

บริจาคโลหิต-วันแม่-03.jpg

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 งานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งภาคบริการโลหิต ได้กำหนดออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนด 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ คณะบริหารศาสตร์  ระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น.

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์  ระหว่างเวลา 09.00 -15.00  น.

ครั้งที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

บริจาคโลหิต-วันแม่-05.jpg

บริจาคโลหิต-วันแม่-06.jpg