guideubon

 

รองเลขา สอศ. ชื่นชมงานอาชีวปริทัศน์ ตอบโจทย์มีงานทำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-10.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “อาชีวปริทัศน์ ปี 2561” UVC's Academic Exhibition 2018 “ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” ดำเนินงานโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับเซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสาธิตและแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาในความเป็นเลิศด้านวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิชาพื้นฐาน และคณะวิชาบริหารธุรกิจ

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-11.jpg

ภายในงาน มีการนำเสนอผลงานของเด็กนักเรียน นักศึกษาอาชีวะอุบลฯ อาทิ การสาธิตร้อยมาลัยและแกะสลักผักผลไม้ การจัดทำกระเป๋าผ้าตุ๊กตาจากเศษวัสดุธรรมชาติ การสาธิตการทำคัพเค้กแสนอร่อยและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสูตรเด็ด ศิลปะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ ศิลปะการแตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อธุรกิจ การสาธิตการวาดภาพคนเหมือน งานแกะสลักเทียน โฟม โอเอซิสเพื่อธุรกิจ การออกแบบตกแต่งภายใน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร์ งานปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเจอร์

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-12.jpg

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา เรียนสายอาชีพมีดีอย่างไร กิจกรรมการเปิดโลกอาชีพ ให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และการแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาบนเวที

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-13.jpg

ในช่วงเย็น ขอเชิญสัมผัสความสวยงามของโคมไฟรับตรุษจีนปีนี้ ที่ด้านนอกห้างสรรพสินค้า จากการตกแต่งสถานที่ ด้วยแสงไฟสว่างไสวของโคมไฟรูปสัตว์น้อยใหญ่จำนวน 30 ตัว สร้างสีสันให้พื้นที่โดดเด่นมองเห็นแต่ไกล โดยเฉพาะโคมไฟนักษัตรปีจอ เจ้าหมาแสนรักชื่อว่า “จอจี้” ที่มีความสูงถึง 5 เมตร พร้อมรายล้อมด้วยสีสันของสัตว์นำโชคน้อยใหญ่อย่าง ปลาวาฬ นก ม้า แมลงปอ นกฮูก ผึ้งและดอกไม้ สร้างความประทับใจและเป็นจุดบันทึกภาพสำหรับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงานและจับจ่ายซื้อของในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ซึ่งออกแบบจัดทำโครงสร้างรวมถึงระบบไฟโดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา คณะวิชาศิลปกรรมและนักการภารโรง

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-14.jpg

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเที่ยวชมงาน “อาชีวปริทัศน์ ประจำปี 2561” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30-21.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เพื่อสัมผัสความเป็นวิชาชีพในด้านสาขาต่างๆแล้วท่านจะพบว่า “ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” เรียนอาชีวศึกษาตอบโจทย์การมีงานทำเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-15.jpg

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-16.jpg

อาชีวปริทัศน์-อาชีวะ-อุบล-17.jpg