guideubon

 

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ ทะลุ 300 รายวันแรก วันนี้เพิ่ม 13 สะสม 302 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม13-รวม302-01.jpg

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 13 ราย ยอดสะสมรวม 302 ราย  เกินสามร้อยรายเป็นวันแรก รักษาหายแล้ว 180 ราย กำลังรักษา 120 ราย เสียชีวิตรวม 2 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 295-302 เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ ต.ท่าไห อ.เขื่องใน ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานที่พบ 19 คน ระบาดในกลุ่มที่ใกล้ชิดทำกิจกรรมร่วมกลุ่มกัน

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทั้ง 13 คน มี 8 คน มาจาก ต.ท่าไห อ.เขื่องใน ส่วนที่เหลือ มาจาก ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี 3 คน ต.สามสะอาด อ.เดชอุดม 1 คน และ ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี 1 คน ด้านความเสี่ยงของการติดเชื้อ มาจากการสัมผัสผู้ป่วยจากจังหวัดอื่น 1 คน และอีก 12 คน สัมผัสผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่พบผู้ติดเชื้อ 5 อันดับแรกของจังหวัดอุบลราชธานี คือ อ.เมืองอุบลราชธานี 126 คน อ.เขื่องใน 45 คน อ.วารินชำราบ 38 คน อ.ตระการพืชผล 23 คน อ.พิบูลมังสาหาร 12 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีคำแนะนำถึงประชาชนว่า ขอให้เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร กับผู้สูงอายุ และคนในครอบครัว ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ให้กักตัว 14 วันทุกคน โดยให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อออกคำสั่ง ครอบครัวผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัว 14 วัน ทุกคนไม่ให้สัมผัสใกล้ชิดกัน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร / ประชาชนเน้นอยู่บ้าน และ work form home หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่มีคนหนาแน่น หากออกจากบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นการซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน ลดการสัมผัสรับเชื้อ และหลีกเสี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาด

โควิดอุบล-เพิ่ม13-รวม302-02.jpg
โควิดอุบล-เพิ่ม13-รวม302-03.jpg