guideubon

 

เด็ก ม.อุบลฯ กวาด 3 รางวัล Young Corporate Financial Officer 2015

Young-Corporate-Financial-Officer-01.jpg

นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้า 3 รางวัล การแข่งขัน โครงการ Young Corporate Financial Officer 2015 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 - 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ThaiLCA) ร่วมจัดตั้งโครงการ Young Corporate Financial Officer 2015 เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในโครงการ University Networking สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน ภายใต้แนวคิด “สร้างคนพันธุ์ด้านการเงิน เพื่อตลาดทุนไทย”

Young-Corporate-Financial-Officer-02.jpg

โครงการดังกล่าว มีการจัดอบรมเชิงลึก เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์การเงิน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา สาขาการเงิน และเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในโครงการ University Networking ทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือก และมีความสนใจประกอบวิชาชีพในภาคตลาดทุนเข้าร่วมอบรม เน้นในเรื่องการเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงินที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของภาคตลาดทุน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน นิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการยังมีโอกาสได้นำเสนอกรณีศึกษาจากการเข้าอบรมแก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ ด้วย

ในส่วนของนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันที่มีผู้ผ่านเข้ารอบมากที่สุดถึง 9 คน จากสถาบันอุดมศึกษาที่มีศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center) ทั้ง 19 สถาบันทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ และทีมนักศึกษา ม.อุบลฯ สามารถสร้างชื่อคว้ารางวัลมาได้ จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัล The Best of BTS ได้แก่ นางสาวนิสารัตน์ เสี่ยงตรง นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาการเงิน และการธนาคาร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัล The Best of The ERAWAN   ได้แก่ นายสุขใจ อินอุไร นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาการเงิน และการธนาคาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  รางวัล The Best of CPALL ได้แก่ นางสาวปวริศา ฝักทอง นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาการเงิน และการธนาคาร

ด้าน นายสุขใจ อินอุไร นักศึกษาหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน กล่าวความรู้สึกว่า ตนและทีมรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลสร้างชื่อให้กับคณะ สิ่งสำคัญนอกจากรางวัลคือประสบการณ์นอกห้องเรียน ความรู้ที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อน ได้เจอ CFO เเละ IR  เเต่ละบริษัทให้คำเเนะนำ ถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี ที่สำคัญได้เจอเพื่อนต่างสถาบัน สร้างเครือข่าย และมิตรภาพอันดีระหว่างสถาบันอีกด้วย

และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 อาจารย์วิชดา ลิวนานนท์ชัย และอาจารย์ดุสิต จักรศิลป์ นำทีมนักศึกษา สาขาการเงินและการธนาคาร ได้นำรางวัลเข้าพบ รองศาสตราจารย์ มันทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ท่านคณบดี ได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบันในครั้งนี้ พร้อมเป็นกำลังใจให้กับผู้ไม่ได้รับรางวัล ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ โดยตรงจากโครงการ ผู้บริหารระดับแนวหน้าของบริษัทจดทะเบียน นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงินมืออาชีพ อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นโอกาสของเยาวชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่บริษัทจดทะเบียนในอนาคตอันใกล้นี้