guideubon

 

ม.อุบลฯ ร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3 “ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง”

ช่อง3-ปลูกป่า-ไม้พะยูง-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการ “ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง” ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน ที่ให้คนไทยร่วมกันรักษาป่า และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เหลืออยู่น้อยในประเทศไทยให้มีมากขึ้น ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ช่อง3-ปลูกป่า-ไม้พะยูง-03.jpg

นายไพฑูรย์  เสาสูง บรรณาธิการฝ่ายข่าวภูมิภาคสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาคประชาชน ชุมชน ภาครัฐ และเอกชนให้หันมาปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้นำศาสนาเป็นผู้จุดประกายและปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้หยุดทำลายป่า ในการเลือกพันธุ์กล้าไม้พะยูง เพราะเป็นไม้พันธุ์ที่มีอายุยืนนาน ซึ่ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ยังให้พระทุกวัดได้มีส่วนร่วมในโครงการร่วมกันนอกจากจะมีชุมชนเป็นสถานที่ปลูกไม้พะยูงแล้ว ก็ยังสามารถใช้วัดเป็นสถานที่ปลูกไม้พะยูงให้เจริญงอกงามสืบไปได้

ช่อง3-ปลูกป่า-ไม้พะยูง-02.jpg

สำหรับการจัดโครงการ “ปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนา ค้ำพะยูง” ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมงาน และผู้สื่อข่าวครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก มีการรับมอบกล้าไม้พะยูงเพื่อนำไปปลูกในเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่องก่อ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าชุมชนพรรณไม้และพันธุ์สัตว์นานาชนิด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บนพื้นที่ ๑๗๕ ไร่ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน ที่ให้คนไทยร่วมกันรักษาป่า และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เหลืออยู่น้อยในประเทศไทยให้มีมากขึ้นต่อไป 

ช่อง3-ปลูกป่า-ไม้พะยูง-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511