guideubon

 

3 คลัสเตอร์ใหม่ ดันยอดผู้ป่วยโควิดอุบลฯ เพิ่ม 27 ราย

3คลัสเตอร์ใหม่-เขื่องใน-น้ำยืน-01.jpg

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 27 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 23 ราย แยกเป็น อ.น้ำยืน 16 ราย, อ.เขื่องใน 3 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.วารินชำราบ และ อ.สิรินธร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,785 ราย รักษาหายสะสม 22,431 ราย กำลังรักษา 169 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 185 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

วันนี้มีคลัสเตอร์ใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน, ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน และ ตลาดสด อ.น้ำยืน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากวันก่อนจำนวนมาก

3คลัสเตอร์ใหม่-เขื่องใน-น้ำยืน-02.jpg

คลัสเตอร์ รร.บ้านยางน้อย ม.5 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วยชาย กลับจากอบรมที่ จ.นครราชสีมา สัมผัสคนในครอบครัวป่วย 4 คน (นร. 2) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นนักเรียนในชั้นเดียวกันกับผู้ป่วย (ป.2) รวมผู้ป่วย 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 90 คน กักตัวแล้วทุกคน

คลัสเตอร์พ่อค้าขายของชำ ต.ยางใหญ่ ม.5 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เป็นพ่อค้าขายของชำในหมู่บ้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสคนในครอบครัว และเพื่อนบ้านในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 9 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 34 คน กักตัวแล้วทุกคน

คลัสเตอร์ตลาดสด อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นแม่ค้าเขียงหมู ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสคนในครอบครัว และแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 8 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 58 คน กักตัวแล้วทุกคน

คลัสเตอร์ร้านไชยวานหมูกระทะ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นเจ้าของร้าน สัมผัสผู้ป่วยจากร้านอาหาร และสัมผัสคนในครอบครัว พนักงานในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย  เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวลูกค้า รวมผู้ป่วย 10 ราย 

คลัสเตอร์ร้าน ต.ราชสีห์ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 28 ปี มีอาการไข้ ซื้อ ATK มาตรวจเอง ผล Positive วันที่ 5 ธ.ค.64 Walk in ไปตรวจที่ รพ.เอกชน RT-PCR Detected ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 9 ราย เป็นพนักงานร้าน ต.ราชสีห์/คนในครอบครัว

คลัสเตอร์ ต.เป้า ม.10 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 64 ปี มีอาการป่วย จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ตระการฯ ตรวจ ATK ก่อนนอน รพ. ผล Positive ตรวจ RT-PCR Detected ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ รพ. รวมผู้ป่วย 5 ราย